Ulica Marchewkowa będzie pierwszą z “uprawowych” ulic

Już w przyszłym tygodniu, na kolejnej sesji kołobrzeskiej Rady Miasta, radni zajmą się projektem uchwały dotyczącym nadania nazwy ulicy Marchewkowej. Choć nazwa może wywoływać uśmiech, to jednak jest to przyszłościowa i związana tematycznie z okolicą nazwa.

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy “Kolejarz” w Kołobrzegu wystąpiło z wnioskiem o nadanie nazwy drodze gminnej prowadzącej od ul. Krzywoustego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Kolejarz” położonej na działce nr 35/1 obr. 19.
Jako uzasadnienie wskazano duże oddalenie siedziby biura od ul. Krzywoustego, co utrudnia komunikację adresową. Jako propozycję wskazano nazwę ulica Pogodna, która to propozycja nie
została uwzględniona, ze względu na fakt, iż ulica o takiej nazwie od kilkudziesięciu lat znajduje się na osiedlu Radzikowo.
Wniosek był przedmiotem spotkania Zespołu ds. Nazewnictwa ulic, placów, skwerów itp., które odbyło się 25 listopada 2020 roku. Zespół zaproponował kilka nazw, w tym ul. Świętosławy – co byłoby spójne z nazwami ulic pochodzącymi od pierwszych Piastów – wg podań córka Mieszka I, tzw. Matka Królów, której historia została rozpowszechniona w książkach kołobrzeżanki Elżbiety Cherezińskiej z cyklu “Harda Królowa”. Proponowano również nazwę ul. Królowej Bony – gdyż sprowadziła włoszczyznę do Polski. Padła propozycja ulicy Marchewkowej z racji faktu, że tematycznie jest zbliżona do upraw na rodzinnych ogrodach działkowych i nie ma takiej nazwy w Gminie Kołobrzeg. Zespół w drodze dyskusji stwierdził, iż w tym rejonie możliwe będzie powstanie
nawet 4 nowych ulic. W związku z powyższym większością głosów rekomendowano propozycję ulica Marchewkowa, gdyż proponowana nazwa umożliwi nadawanie kolejnych, spójnych tematycznie nazw ulic, takich jak np. ul. Pietruszkowa, ul. Selerowa itp. Projekt uchwały trafił już do porządku obrad i zajmą się nim radni już w środę, 24 lutego.