Związkowcy pytają o odwołanie prezesa PŻB. Postrzegają to jako „szukanie kozła ofiarnego” i zapowiadają kampanię protestacyjną

W związku z planowanym odwołaniem Piotra Redmerskiego z funkcji prezesa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej,  Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy PŻB S.A. oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSS „Solidarnosć” przy PŻB wystosowały w związku z tą sprawą pismo do Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury. W treści tego pisma, datowanego dnia 10 lutego, dowiadujemy się, że:

„Związki zawodowe oraz załoga PŻB S.A. z niepokojem przyjęły informację o planowanych zmianach w Zarządzie PŻB. S.A. Na podstawie posiadanych informacji wnioskujemy, że może tu chodzić o odwołanie prezesa Zarządu PŻB S.A. Pana Piotra Redmerskiego.
Wiemy, że taki ewentualny ruch właściciela naszej firmy związany jest z problemami w realizacji programu „Batory”. Zadziwiające jest to, że program „Batory”, jako inicjatywa rządowa, została pozostawiona do realizacji przez PŻB S.A. To właśnie nasza firma stara się udźwignąć ciężar realizacji tego programu, angażując swoje własne – ciężko wypracowane przez załogę – środki. Na realizację tego programu przekazano – tak bardzo potrzebne do funkcjonowanie przedsiębiorstwa – środki w wysokości 12 mln zł. Postrzegamy więc planowane działania Ministerstwa i prawdopodobne odwołanie Prezesa Piotra Redmerskiego jako szukanie „kozła ofiarnego” za opóźnienia w realizacji programu „Batory” (…) Prosimy Pana Ministra o rzetelną ocenę działalności P. Piotra Redmerskiego, jego wkład w uratowanie przedsiębiorstwa przed groźbą likwidacji ze strony poprzednich rządów oraz jego widocznego rozwoju” . 
Związkowcy zaznaczają w dalszej treści, że mimo wielu przeszkód i problemów Prezes zdołał wymienić flotę, odnowić ją i uzyskać bardzo dobre wyniki finansowe. Wysłaliśmy odpowiednie zapytanie do Ministerstwa – gdy tylko otrzymamy odpowiedź, do tematu wrócimy.

Fot. Tomasz Czerwiński