“Nowa opłata w żaden sposób nie wpłynie na niezależność mediów” – zapewnia poseł Czesław Hoc i odpowiada na komentarze

Kołobrzeski poseł Czesław Hoc odniósł się raz jeszcze do dzisiejszych sytuacji. Wobec wielu komentarzy, które pojawiły się po wcześniejszej informacji (przeczytaj: Składka za reklamy pomoże w walce z pandemią, zabytkom i kulturze? Poseł Hoc wyjaśnia poseł ponownie zabrał głos i  podkreśla z całą mocą:

  • Wolne i niezależne media to sól demokracji!  – podkreśla poseł Czesław Hoc i dodaje stanowczo: – Nowa opłata w żaden sposób nie wpłynie na niezależność mediów, czy swobodę ich funkcjonowania. Aktualnie – cyfrowi giganci unikają opodatkowania. W przypadku reklamy prasowej lokalne gazety, których wpływy reklamowe nie przekraczają 15 mln zł nie zapłacą ani złotówki.

Poseł podkreśla stanowczo: składka od reklamy internetowej nie dotyczy mediów lokalnych, w tym lokalnej prasy. Dotknie jedynie duże koncerny, które osiągają gigantyczne zyski z tytułu reklam. W zakresie reklamy internetowej, projekt realizuje założenia tzw. podatku cyfrowego, będącego przedmiotem prac na forum OECD i Komisji Europejskiej. Jego zakresem objęci zostaną „giganci cyfrowi”, którzy spełnią, jak stanowczo podkreśla poseł, łącznie dwa warunki:
1/globalne przychody sięgają ponad około 3,4 mld zł (750 mln euro),
2/przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce przekraczają około 22 mln złotych (5 mln euro).

  • Jesteśmy otwarci na dyskusję w sprawie wysokości składki. Ciągle czekamy na merytoryczne propozycje ze strony podmiotów rynkowych. Liczymy na to, że media usiądą z nami do rozmów i pomogą wypracować optymalne rozwiązanie – podkreśla poseł.

Poprzednie informacje na temat składki, która wywołała sprzeciw wielu ogólnopolskich mediów, wraz z projektem ustawy, przeczytacie tutaj.