Komunikat MOPS: Ostrzeżenie przed osobami podszywającymi się pod pracowników pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że nasi pracownicy, tj. pracownicy socjalni, asystenci rodziny i opiekunki posiadają legitymacje służbowe lub identyfikatory ze zdjęciem, które okazują przy wejściu do Państwa mieszkań.

Osoby powołujące się na pomoc społeczną, które nie okażą legitymacji lub identyfikatora nie są pracownikami MOPS i prawdopodobnie próbują dokonać oszustwa lub kradzieży w Państwa mieszkaniach.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Wizytę pracownika MOPS w Kołobrzegu można zweryfikować kontaktując się telefonicznie z odpowiednim działem Ośrodka:

  • wizyty pracowników socjalnych w rodzinach osób dorosłych

– tel. 94 35 52 306 lub 94 35 52 305

  • wizyty pracowników socjalnych i asystentów rodziny w rodzinach z dziećmi

– tel. 94 35 52 339 lub 94 35 52 309

  • wizyty opiekunek – tel. 94 35 52 329
  • sekretariat MOPS – tel. 94 35 52 300.