Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu podsumował miniony rok

Port Kołobrzeg, pomimo widocznego wpływu epidemii COVID-19 na działalność związaną z turystyką, w pozostałej działalności osiągnął większość założonych na 2020 rok celów i uplasował się wśród liderów małych portów morskich.
Przeładunki, które stanowią istotną część przychodów obejmowały w ubiegłym roku głównie pięć grup towarów a łączny wolumen przeładunków wyniósł ponad 187 tys. ton. Najliczniejszą z nich stanowił eksport surowca drzewnego w postaci kłód drewnianych (70 tys. ton), następnie import kruszywa (30 tys. ton), eksport pelletu (27 tys. ton) oraz import nawozów (8 tys. ton). W porównaniu z ubiegłym latami można zauważyć spadek w imporcie kruszywa, co spowodowane jest zakończeniem dużych inwestycji drogowych w okolicy (droga S6, obwodnica Kołobrzegu).
W porównaniu do 2019 roku przychody z tytułu przeładunków wzrosły, pomimo spadku ilości towarów. Na uwagę zasługuje również fakt, że w 2020 r. Port Kołobrzeg osiągnął rekordowy wynik w przeładunku surowca rybnego (46 tys. ton), co stanowi wzrost o blisko 13 tys. ton w porównaniu z ubiegłym rokiem i jest najwyższym wynikiem od 15 lat. Jednocześnie analiza przeładunków ryb w największych ośrodkach rybackich w Polsce w 2020 r. pokazuje, że Port Kołobrzeg drugi rok z rzędu osiągnął najwyższy wynik ilości przeładowanych ryb, wyprzedzając Hel o ponad 9 tys. ton.
Poza funkcją handlową Port Kołobrzeg stale rozwija się również pod względem turystyki, natomiast w przeciwieństwie do funkcji handlowej tutaj widoczny jest negatywny wpływ epidemii. W 2020 roku, w związku z obostrzeniami, które spowodowały opóźnienie rozpoczęcia sezonu o blisko dwa miesiące oraz problemy z przekraczaniem granic, ilość jachtów jakie odwiedziły Port Kołobrzeg wyniosła 834 jednostki. Stanowi to spadek o 464 jachty w porównaniu z 2019 rokiem, co istotnie wpłynęło na wyniki osiągnięte z funkcji jachtowej. Niemniej jednak w 2020 roku znacznie wzrosła liczba Rezydentów, na stałe w marinie cumuje obecnie 120 jachtów, jest to wzrost o 41 jachtów w porównaniu z 2019 rokiem.
Również ruch pasażerski odczuł negatywne skutki epidemii. W związku z obostrzeniami z okresu wiosennego oraz jesiennego, a także wprowadzonymi przepisami zakazującymi połowów rekreacyjnych dorsza, w statystykach odnotowaliśmy duże spadki liczby obsługiwanych pasażerów. W 2020 roku Port Kołobrzeg obsłużył blisko 210 tys. pasażerów, co stanowi spadek o 138 tys. pasażerów w porównaniu z 2019 rokiem. Z rejsów pasażerskich w 2020 roku skorzystało 209 tys. pasażerów, w porównaniu do 316 tys. pasażerów w 2019 roku. Z rejsów wędkarskich skorzystało natomiast tylko 1 tys. pasażerów w porównaniu do 31 tys. w 2019 roku.