Radni wybrali kandydata do Rady kołobrzeskiego Muzeum. Wśród kandydatów jest również Olaf Popkiewicz

Kończy się kadencja Rady Muzeum Oręża Polskiego. W związku z tym wiele instytucji kultury, ale nie tylko, otrzymało od Zarządu Powiatu pismo z propozycją, aby zgłaszali swoich kandydatów. Jak się okazuje, jednym ze zgłoszonych już kandydatów jest Olaf Popkiewicz – znany polski archeolog. Dziś kolejnym kandydatem została Krystyna Strzyżewska  jako przedstawiciel gminy miejskiej Kołobrzeg. 

Kadencja Rady Muzeum rozpoczyna się w tym roku na lata 2021-2024. Kadencja trwa cztery lata, Rada MOP liczy od 5 do 15 członków, w skład Rady powoływane są również osoby z jednostek samorządu terytorialnego. W mijającej kadencji przedstawicielem Rady była ówczesna radna Krystyna Strzyżewska. W kończącej się kadencji  Rady Muzeum są osoby spoza Kołobrzegu – jak np. dr Andrzej Ossowski (Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) czy prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie) – ale również sami pracownicy kołobrzeskiego Muzeum.

Bogdan Błaszczyk z “Kołobrzeskich Razem” zarekomendował ponownie Krystynę Strzyżewską. Prawo i Sprawiedliwość zastrzegło, że projekt tej uchwały nie był konsultowany i klub nie wypracował stanowiska. “Nowy Kołobrzeg” poparł kandydaturę K. Strzyżewskiej.

Radny niezależny Jacek Woźniak miał wątpliwości natury prawnej: zwrócił uwagę na to, że w piśmie od Zarządu Powiatu mowa jest o przedstawicielu Rady Miasta, a nie Gminy Miejskiej Kołobrzeg. Krystyna Strzyżewska nie jest już radną. Jak się okazało, pismo z Zarządu powiatu nie było precyzyjne, gdyż pomyłka pisarska przedstawiała prośbę o wyznaczenie przedstawiciela “uczelni”. Stefan Mazurkiewicz z Biura Prawnego wyjaśnił, że jest to po prostu prośba o wyznaczenie kandydata.
Jednak radny Krzysztof Plewko zwrócił uwagę, że projekt uchwały również powinien w takim razie zostać zmieniony, gdyż jest w nim napisane: “wskazuje się radnego /radną“. Przewodniczący doprecyzował, że złoży odpowiednią poprawkę. Wkrótce, po dopytaniu przez radnego Woźniaka okazało się, że nie ma pisemnej zgody samej kandydatki. Radni zapewniali, że kandydatka jest w drodze do Rady, że taka zgoda będzie na pewno złożona, po czym okazało się, że nie może złożyć osobiście zgody, gdyż przebywa na kwarantannie. Interwencja prawna była potrzebna po raz kolejny by potwierdzić, że taka zgoda może być nadesłana drogą elektroniczną.

  • Ja proponuję, żebyśmy się nie wygłupiali – skwitował radny Jacek Woźniak. – Przełóżcie na koniec porządku, aby zgoda dotarła, a nie głosujmy najpierw

Do tej propozycji pozytywnie odniósł się radca prawny Stefan Mazurkiewicz. Po nadesłaniu zgody przez kandydatkę i dopełnieniu wszelkich formalności radni większością głosów wybrali kandydatkę do Rady Muzeum Krystynę Strzyżewską. 

Wiemy także, że w odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu, Kołobrzeskie Muzeum Patria Colbergiensis zgłosiło kandydaturę swojego współpracownika i wolontariusza, którym jest znany polski archeolog Olaf Popkiewicz, doskonale ponadto znany z programu “Poszukiwacze historii”. Zaangażowanie tej znanej w świecie historyków postaci w życie kołobrzeskiego Muzeum z pewnością zwiększyłoby rangę kołobrzeskiej jednostki.