Synergia nauki i doświadczenia – porozumienie Uniwersytetu Szczecińskiego i Grupy Azoty Police

Uniwersytet Szczeciński sformalizował współpracę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Porozumienie obejmuje między innymi realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i doktoratów wdrożeniowych oraz organizację praktyk dla studentów. Dokument podpisano w poniedziałek 25 stycznia 2021 roku.

Nawiązana formalnie współpraca to dla obu stron początek oficjalnego partnerstwa, a jednocześnie kolejny krok na drodze rozwoju nie tylko uczelni i Grupy Azoty Police, ale także całego regionu.

  • Jesteśmy największą spółką w regionie, realizujemy również największą inwestycję w polskim przemyśle, stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjęła współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, a niedawno również z Akademią Morską w celu pozyskiwania kadry techniczno-inżynieryjnej. Podpisane porozumienie uwzględnia natomiast konieczność pozyskiwania kadry innych specjalności w takich obszarach jak zarządzanie, księgowość czy prawo, których kształceniem zajmuje się Uniwersytet Szczeciński – podkreślił dr Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

 

  • Mam nadzieję na wiele wspólnych przedsięwzięć w zakresie nauki, projektów badawczych oraz dydaktyki, a także rozwój praktyk studenckich. Na pewno powstaną również prace dyplomowe poświęcone zagadnieniom istotnym dla Grupy Azoty Police. To bardzo dobry i wyraźny sygnał wskazujący na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału, jaki jest w obu naszych firmach – mówił prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor US.

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym. Celem realizacji podpisanej umowy jest wzajemne korzystanie ze swojego potencjału, zasobów, wiedzy i doświadczenia.

→ Relacja wideo z podpisania umowy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.: https://www.youtube.com/watch?v=1dJHXrZhLYc.

Fot. F. Kacalski