“Ławeczka pamięci – Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc” Stowarzyszenia “Tempelburg” w gronie laureatów programu “Społecznik”

W dniu 11.01.2021 ogłoszone zostały wyniki naboru w Programie Społecznik na lata 2019-2021 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W gronie laureatów ponownie znalazło się Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG z Czaplinka, które zgłosiło swój projekt pod nazwą  ”Ławeczka Pamięci – Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc” .

Na blisko 140 zgłoszonych inicjatyw w subregionie C, obejmującym powiaty choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki , projekt stowarzyszenia Tempelburg, znalazł się na 28 miejscu otrzymując blisko 89 punktów na 100 możliwych.

 W ramach tego zadania, poprzez rewitalizację zaniedbanych cmentarzy, członkowie Stowarzyszenia zadbają o przywrócenie pamięci o byłych mieszkańcach tych ziem.

  • Mamy ogromną nadzieję, że ”Ławeczka Pamięci – Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc”, będzie projektem cyklicznym, który przyczyni się do ocalenia od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród łąk, pól i lasów w powiecie drawskim i gminie Czaplinek. Realizowany przez samorząd województwa zachodniopomorskiego Program “Społecznik” to szansa dla organizacji pozarządowych i związanych z nimi grup nieformalnych na zdobycie funduszy na realizację własnych pomysłów ważnych dla lokalnych społeczności. Realizacja projektu przeprowadzona zostanie w miesiącach marcu oraz kwietniu i będzie kontynuacją naszych działań rozpoczętych w 2019 roku w ramach programu ‘’Rewitalizacji Miejsc Pamięci’’ . Zapraszamy wszystkich do współpracy  – mówi Mariusz Kapczuk, prezes SHK TEMPELBURG.

Gratulujemy! O efektach pracy Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.