Jeszcze więcej eurofunduszy dla specjalistycznych szpitali na inwestycje uwzględniające działania antycovidowe

Prawie 9 mln zł trafi do marszałkowskich szpitali prowadzących inwestycje i działania antycovidowe. Z dodatkowej puli środków pochodzących z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystają Szpital Wojewódzki w Szczecinie, Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Szpital w Gryficach i Regionalny Szpital w Kołobrzegu. Placówki przeznaczą kolejną pomoc na rozbudowę infrastruktury, a także zakup aparatury i sprzętu. M.in. w szczecińskim szpitalu przy Arkońskiej zmodernizowany zostanie budynek „G”, by leczenie pacjentów z COViD-19 było jeszcze skuteczniejsze.

 To nie pierwsze zwiększenie unijnej pomocy w dobie pandemii dla specalistycznych szpitali podległych samorządowi województwa. Placówki prowadzą ważne inwestycje i przeciwdziałają COViD-19. Dodatkowa pomoc pozwoli na doposażenie szpitalnych oddziałów w urządzenia medyczne, a przede wszystkim umożliwi rozbudowę infrastruktury, która usprawni walkę z koronawirusem.

  • Koronawirus nie słabnie. Wciąż przybywa chorych w Polsce oraz na Pomorzu Zachodnim. Jak groźny jest COViD-19 przekonujemy się codziennie. W ostatnich dniach doświadczyłem tego również ja sam – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Placówki medyczne nieustannie potrzebują wsparcia. Na bieżąco monitorujemy sytuację naszych szpitali i sprawdzamy możliwości dalszej pomocy. Po raz kolejny udało się sięgnąć po eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego, które od samego początku zaangażowaliśmy do walki z pandemią. To jednak ostatnie tak duże unijne pieniądze dedykowane sferze ochrony zdrowia w tej perspektywie unijnej – dodaje.

 Prawie 9 mln zł podzielono na 5 projektów i 4 szpitale. Dodatkowe środki pozwolą na poszerzenie zakresu prowadzonych przez placówki zadań inwestycyjnych uwzględniających elementy walki z koronawirusem.

 4,8 mln zł otrzyma Szpital Wojewódzki w Szczecinie, który jest głównym ośrodkiem walki z pandemią w regionie. W lokalizacji przy ul. Arkońskiej zmodernizowany i doposażony w sprzęt zostanie budynek „G”, Obiekt pomoże w leczeniu pacjentów z COViD-19. Inwestycja – będąca elementem projektu związanym z powstaniem nowoczesnego Oddziału Nefrologii, Oddziału Neurologii oraz Oddziału Udarowego – ma zakończyć się w kwietniu 2021 roku.

 Z blisko 2,8 mln zł skorzysta Szpital Wojewódzki w Koszalinie. W ramach dwóch projektów związanych z przebudową infrastruktury na rzecz dezaktywacji zawodowej oraz podniesienia standardów opieki pediatrycznej w pawilonie dziecięcym, zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie.

O 720 tys. zł wzbogaci się Szpital w Gryficach, który fundusze przeznaczy na zakup aparatu RTG oraz prace przy trwającej rozbudowie budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, oddziału ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki szpitalnej i sterylizatorni. Jak dotąd udało się już m.in. oddać do użytku kondygnację 2 i 3 piętra oraz odebrać roboty budowlane w piwnicach, na 1 piętrze i terenach zewnętrznych.

 Ponad 400 tys. zł będzie mieć do dyspozycji Regionalny Szpital w Kołobrzegu. Pomoc wykorzysta na zmiany w infrastrukturze i nabycie sprzętów medycznych dla potrzeb prowadzonej przebudowy obiektu placówki.

 Po decyzji Zarządu Województwa z 23 grudnia 2020 roku zwiększającej unijne wsparcie, koszty poszczególnych inwestycji przedstawiają się następująco:

1/ Szpital Wojewódzki w Szczecinie – „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem + modernizacja budynku G” – koszt całkowity: 66,2 mln zł, wsparcie UE: 58,9 mln zł.

2/ Szpital Wojewódzki w Koszalinie – „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” – koszt całkowity: 20,8 mln zł, wsparcie UE: 18, 1 mln zł.

3/ Szpital Wojewódzki w Koszalinie – „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym” – koszt całkowity: 20,4 mln zł, wsparcie UE: 18 mln zł.

4/ Szpital Regionalny w Kołobrzegu – „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów wraz z niezbędnym wyposażeniem” – koszt całkowity: 39,7 mln zł, wsparcie UE: 31,4 mln zł.

5/ Szpital w Gryficach – „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” – koszt całkowity:  36,8 mln zł, wsparcie UE: 32,9 mln zł.

fot. wzp.pl