Który z powiatów zostanie Portem Kultury Pomorza Zachodniego?

Rusza pierwsza edycja marszałkowskiego konkursu, w którym zachodniopomorskie powiaty mają szanse otrzymać finansowe wsparcie na realizację imprez kulturalnych w 2021 r. Oferty można składać do 15 stycznia 2021 r.

 Konkurs skierowany jest do wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.

  • Zachodniopomorska kultura potrzebuje uwagi i swojego ważnego miejsca w naszym społecznym życiu. Chcemy wspierać inicjatywy kulturalne, także te, które powstają z daleka od dużych ośrodków miejskich. W ten sposób oferta takich wydarzeń dla mieszkańców naszego województwa będzie bogatsza i każdy odnajdzie coś dla siebie – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Oferty mogą składać Starostwa Powiatowe, które powinny zaprezentować program imprez kulturalnych organizowanych na terenie swojego powiatu w 2021 r. Przedsięwzięcia mają uwzględniać w imprezach udział m.in. domów kultury, szkół, fundacji i stowarzyszeń. Preferowane są projekty twórcze, podejmujące działania edukacyjne takie jak poszerzanie wiedzy na temat wielu dziedzin kultury, wzbogacające język ojczysty oraz zachęcające do podejmowania nowatorskich form pracy, ożywiające działalność kulturalną i zwiększające jej atrakcyjność, a także integrujące i aktywizujące społeczność lokalną i środowiska twórcze.

Wybrany powiat otrzyma „Statuetkę Portu Kultury Pomorza Zachodniego” oraz 100 tys. zł z przeznaczeniem na organizację rocznego cyklu wydarzeń kulturalnych.

Oferty należy składać do 15 stycznia 2021 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Kancelaria Ogólna (parter), ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin.

Program będzie miał charakter cykliczny. Powiaty co roku dostaną szansę na prezentację swojego programu imprez kulturalnych.

Szczegóły konkursu i formularze dostępne na stronie: http://kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/869-konkurs-port-kultury-pomorza-zachodniego