Radni interpelują w sprawie skandalicznego wpisu jednego z urzędników

Do prezydent miasta Kołobrzeg wpłynęła interpelacja oburzonych radnych w związku ze wpisem, którego dokonał jeden z urzędników miejskich. Wpis dotyczył informacji podanej przez Radio Zet o śmierci Jana Kiliana, byłego posła Prawa i Sprawiedliwości. Komentarz urzędnika był bulwersujący – skomentował ten fakt słowami: „zapier*laj w zaświaty… prosto do piekła” .

Maciej Bejnarowicz, szef klubu radnych PiS w kołobrzeskiej Radzie Miasta, zareagował ostro, składając na ręce prezydent miasta interpelację, w której przypomina o Kodeksie Etycznym Pracowników Urzędu Miasta. Umieszczony on jest na stronie internetowej miasta, a jego fragment dotyczy m.in. dbania o wizerunek zarówno urzędnika, jak i całego Urzędu. „Nie może podejmować jakichkolwiek działań zarówno podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem, który mogłyby wywoływać podejrzenia o działania (…) skierowane na uzyskanie korzyści dla siebie lub innych osób, kosztem dobra i interesu wspólnego. Pracownik podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy załatwianiu spraw klientów nie kieruje się sympatiami osobistymi, religijnymi oraz politycznymi. (…)” – cytuje radny fragmenty Kodeksu.

Radny zapytuje prezydent miasta w swojej interpelacji:

„Komu zatem służy i do czego jest potrzebny powyższy Kodeks w obliczu wpisu dokonanego przez urzędnika kołobrzeskiego na oficjalnej stronie jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych (zał. do interpelacji)?

Proszę w imieniu mieszkańców, którzy utrwalili i przesłali ten bulwersujący wpis o dokonanie oceny takiego sposobu postępowania urzędnika w obliczu nie tylko obowiązującego Kodeksu, ale również powszechnie utrwalonego i obowiązującego w naszej polskiej kulturze szacunku dla osób zmarłych. Liczę na stosowne i adekwatne kroki podjęte przez  Panią Prezydent w obliczu skandalicznego zachowania, które godzi w wizerunek Urzędu Miasta oraz wizerunek urzędnika. Proszę o informacje o dokonanej ocenie oraz przedsięwziętych krokach, także w celu zapobiegania takim i podobnym sytuacjom w przyszłości” .

Jak prezydent miasta odniesie się do interpelacji i jak skomentuje zachowanie swojego urzędnika, dowiemy się być może podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Do sprawy wrócimy.