Poseł Hok zapytuje premiera o działania na rzecz przedsiębiorców

19 listopada br. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Hok jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Pomorza Środkowego wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie podjęcia pilnych działań na rzecz przedsiębiorców. Jest to efekt spotkań z przedstawicielami organizacji gospodarczych naszego regionu. Poseł Marek Hok zwraca szczególną uwagę na pilną potrzebę uwzględnienia w pakietach pomocowych miejscowości, które oparte są głównie na turystyce i lecznictwie uzdrowiskowych. Najlepszym tego przykładem jest Kołobrzeg, którego tysiące mieszkańców zatrudnionych jest w tych sektorach gospodarki. Wśród pytań jest m.in. apel o dodatkowe wsparcie polskich przedsiębiorców. “Przy współpracy z organizacjami zrzeszającymi Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego stale monitorujemy kondycję podmiotów gospodarczych i dostrzegamy, jak wielkie straty zostały poniesione, aby przetrwać na rynku i zachować obecny stan zatrudnienia. Bez jasnego sygnału ze strony Rządu RP o dodatkowym wsparciu nastąpią zwolnienia pracowników, których koszty zarówno finansowe, jak i społeczne będą wzrastać” – interpeluje poseł Hok.

Cała treść i lista pytań w piśmie poniżej:

W związku z II falą pandemii COVID-19, kolejnym tzw. lockdownem oraz ograniczeniami w funkcjonowaniu działalności gospodarczej w Polsce, na prośbę i przy współpracy z organizacjami gospodarczymi z terenu Pomorza Środkowego jako Parlamentarzyści, jak i członkowie Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwoju Pomorza Środkowego, zwracamy się z apelem o dodatkowe wsparcie polskich przedsiębiorców.
Wielu przedsiębiorców z naszego Regionu już od lutego 2020 toczy walkę o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. W czasie wiosennej fali pandemii COVID-19 sparaliżowane zostało wiele branż zatrudniających w skali kraju setki tysięcy osób m.in.: transport, logistyka, branża rozrywkowa, eventowa, koncertowa, sportowa, komunikacja, gastronomia, hotelarstwo i turystyka. Większość firm z wymienionych branż do dzisiaj boryka się z potężnymi problemami. Jest to szczególnie widoczne w regionie Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego. Przy współpracy z organizacjami zrzeszającymi Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego stale monitorujemy kondycję podmiotów gospodarczych i dostrzegamy, jak wielkie straty zostały poniesione, aby przetrwać na rynku i zachować obecny stan zatrudnienia. Bez jasnego sygnału ze strony Rządu RP o dodatkowym wsparciu nastąpią zwolnienia pracowników, których koszty zarówno finansowe, jak i społeczne będą wzrastać. Konieczne jest wprowadzenie szeregu systemowych zmian dla przedsiębiorców, które w dłuższym okresie pozwolą firmom odzyskać kondycje po feralnym roku 2020 i ułatwiający ich dalszy rozwój. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy trwają prace nad rozwiązaniem wprowadzającym umorzenie płatności składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców, których obroty spadły minimum 30% w porównaniu X.2020 do analogicznego okresu w X.2019, od dnia 1 listopada 2020 przez kolejny okres 5 miesięcy (listopad, grudzień 2020, styczeń, luty, marzec 2021)?
2.Czy trwają prace nad kolejną tzw. tarczą finansową dla przedsiębiorców, których obroty spadły wg poniższej gradacji: 30%, 50% oraz 70% w porównaniu X.2020 do analogicznego okresu w X.2019, płaconego od dnia 1 listopada 2020 przez kolejny okres 5 miesięcy (listopad, grudzień 2020, styczeń, luty, marzec 2021)?
3.Czy trwają prace nad wprowadzeniem prolongaty spłaty rat kapitałowo – odsetkowych kredytów oraz kredytów leasingowych zaciągniętych przez przedsiębiorców przez okres minimum 6 miesięcy?
4.Czy planowane jest przeznaczenie środków pomocowych na przykład z funduszy Unii Europejskiej m.in. na zasiłki dla osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, które nie mogą pracować i zarabiać online?
5. Czy planowane jest utworzenie specjalnego krajowego programu pomocy rządowej dla miejscowości nadmorskich i uzdrowiskowych jak np. Kołobrzeg, Świnoujście, Darłowo, Ustka czy Mielno oraz wszystkich miejscowości czerpiących dochody z turystyki?
6.Czy planowane jest stworzenie specjalnego krajowego programu pomocy rządowej dla wszystkich samorządów, które utraciły dochody z powodu pandemii koronowirusa?
7. Czy planowane jest umorzenie otrzymanej przez przedsiębiorców subwencji z programu Tarcza Finansowa PFR lub przesunięcie obowiązku jej spłaty o 1 rok po zakończeniu stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego?
8.Czy planowane jest wprowadzenie programów pobudzania rynku zatrudnienia i rozwoju gospodarki m.in. poprzez staże 12-miesięczne finansowane w 100% przez UP z obowiązkiem zatrudnienia na co najmniej 6 miesięcy lub programy grantowe na rozwój firm?

Interpelację sygnowała grupa posłów: Marek Hok, Radosław Lubczyk, Piotr Benedykt Zientarski, Marek Rutka oraz Małgorzata Prokop-Paczkowska.