Zamiast pomnika – obelisk. Wraca sprawa Pomnika Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej

Stowarzyszenie Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej w Kołobrzegu otrzymało pozytywną opinię Komisji Wniosków, Skarg i Petycji kołobrzeskiej Rady Miasta na to, by wśród Dębów Katyńskich stanął obelisk upamiętniający ofiary z 1940 roku.

Dzisiejsze posiedzenie Komisji rozpatrywało wniosek Stowarzyszenia. Przypomnijmy: dyskusja o postawieniu pomnika, który pierwotnie miał mieć dwie duże płyty pionowe ustawione w pewnej odległości, trwa od 2018 roku. Sprawę dość szeroko opisywaliśmy w materiałach: Tak wyglądać ma pomnik smoleński w centrum Kołobrzegu. Radni zadecydują a także tutaj: SLD nie chce pomnika z taką treścią i w takim miejscu.

Sprawą zajęła się Rada Miasta podczas burzliwej dyskusji: Pomnik będzie, ale w innej lokalizacji. Gwizdy, wyzwiska i wulgaryzmy podczas obrad, ostatecznie nie wyrażając zgody na usytuowanie w takiej formie pomnika w planowanym przez Stowarzyszenie miejscu.

Z przykrością przyjęliśmy uchwałę Rady, ale znając przepisy prawa, nie mogliśmy podjąć działań z nią niezgodnych i w związku z powyższym zawiesiliśmy na jakiś czas funkcjonowanie Stowarzyszenia, a następnie postanowiliśmy zrezygnować z budowy Pomnika. Postanowiliśmy ograniczyć nasze działania i zaplanowaliśmy usytuowanie wśród Dębów Katyńskich niedużego obelisku z naturalnego kamienia polnego. Byłby to skromny głaz z tablica upamiętniającą Ofiary 1940r. Swoimi rozmiarami nie dominowałby na terenie rosnących tam Dębów, ale tworzył z nimi harmonijną całość. Na tablicy planujemy wymienić te miejscowości, które są wymienione przy dębach:Pamięci Ofiar Katynia, Charkowa, Tweru i innych miejsc kaźni Polaków” – informuje Stowarzyszenie w piśmie do Rady Miasta.

Koszty postawienia obelisku ma pokryć Stowarzyszenie. Komisja Skarg i Petycji pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia, z uwagą, że treść napisu ma zostać zmieniona na treść bardziej neutralną światopoglądowo. Głosowało 4 radnych za przy jednym wstrzymującym się. Dyskusja zapewne będzie jeszcze miała miejsce podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

Na zdjęciu głównym: pierwotna wersja Pomnika, na lokalizację którego nie zgodziła się Rada Miasta w 2018 roku.