Prowokacja i pomysły „z piekła rodem”. Poseł Hoc i radni PiS przeciwko zmianie nazwy ulicy Jana Pawła II

Nie tak dawno informowaliśmy o petycji, która krąży w kołobrzeskiej przestrzeni publicznej, dotycząca zmiany nazwy obecnej Jana Pawła II z powrotem na „Walki Młodych” – przeczytaj:  Część kołobrzeżan domaga się zmiany nazwy Alei Jana Pawła II z powrotem na „Walki Młodych”. Dziś zbierają podpisy . W tej sprawie zabrały głos również środowiska konserwatywne, stające w obronie papieża. Stanowczy sprzeciw wyraził również klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, a także poseł Czesław Hoc. 

O petycji Maciej Bejnarowicz, szef klubu radnych mówi wprost: „to kolejna prowokacja” . Kołobrzeskie redakcje otrzymały stanowisko klubu w tej sprawie:

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich ataków na św. Jana Pawła II, które pojawiły się w przestrzeni publicznej naszego miasta. Petycja w sprawie pozbawienia nazwy Al. Św. Jana Pawła II i przywrócenia poprzedniej postkomunistycznej nazwy Walki Młodych jest kolejną prowokacją i elementem przemyślanej strategii środowisk lewicowo – liberalnych, polegającej na próbie deprecjonowania Osoby Świętego, Wielkiego Polaka i Obywatela Europy i Świata.

Św. Jan Paweł II ma niekwestionowane zasługi dla wyzwolenia naszego Kraju z objęć reżimu komunistycznego oraz zjednoczenia narodów europejskich. Był pierwszym w historii papieżem, który w sposób otwarty sformułował zasadę braku jakiejkolwiek tolerancji dla pedofilii. To rozpoczęte przez Niego i kontynuowane przez następców działania, pozwalają na bezwzględną walkę z niedopuszczalnymi praktykami karygodnego zjawiska – pedofilii w Kościele Katolickim. Zmanipulowane fakty i kłamstwa pojawiające się w argumentacji twórców petycji świadczą o bezwzględnej walce z jednym z powszechnie uznawanych autorytetów moralnych oraz próbie obalenia świata wartości, który stanowi fundament naszej polskiej kultury i naszej tożsamości narodowej.

Pragniemy podkreślić, że społeczna nauka katolicka zawarta między innymi w licznych encyklikach papieskich stanowi fundament naszej działalności publicznej i społecznej, a nawet politycznej, a także szacunku i tolerancji dla ludzi o innej wierze oraz poglądach. Apelujemy o rozsądek, posługiwanie się w debacie publicznej faktami oraz wzajemny szacunek” .

Kołobrzeski poseł Prawa i Sprawiedliwości  Czesław Hoc zwraca uwagę, że nie można dalej milczeć, gdy negowana jest postać papieża Jana Pawła II tylko na podstawie pogłosek, dotyczących nie samego papieża, ale „rzekomych nieprawidłowości w jego otoczeniu” :

  • Czy nadal można milczeć, gdy pojawiają się pomysły, tym razem z piekła rodem, że Aleja Jana Pawła II w Kołobrzegu jest Aleją „Ofiar” śp. JPII?

Poseł nawiązał również do sugestii Wiktora Szostało – kołobrzeskiego artysty, twórcy Pomnika Milenijnego stojącego przy kołobrzeskiej bazylice. Przypomnijmy, że autor wspomniał o tym, że istnieje techniczna możliwość usunięcia z tego pomnika postaci papieża. Czesław Hoc jest oburzony tą sugestią:

  • Czy można nadal milczeć w sytuacji, gdy pojawiają się sugestie usunięcia postaci św. JPII z Pomnika Milenijnego?! Nota bene – sugestie człowieka, który w 2006 roku był jednym z głównych „aktorów” w nieobyczajnych scenach połączonych ze zniewagą polskiej flagi na pustyni w Nevadzie w filmie „Burning Man”?!

Poseł przypomina postać papieża Jana Pawła II i jego umiłowanie młodzieży. Przypomniał wypowiedzi do nich podczas Międzynarodowego Forum Młodzieży i jest oburzony faktem, że dziś właśnie młodzież staje przeciwko papieżowi:

  • Czyż nie jest ponurym paradoksem i wręcz szatańskim zderzeniem, że Ci ludzie, w tym – ludzie młodzi, protestując i idąc z hasłami walki o „tolerancję, wolność i szacunek” adresują je do Człowieka, który w przeważającej i znakomitej mierze dał im taką możliwość manifestowania właśnie w imię tolerancji, wolności i szacunku do drugiego człowieka – zastanawia się poseł Czesław Hoc.

Poseł przypomina ponadto sam moment wybrania Karola Wojtyły, jego ponadczasowe słowa: „nie lękajcie się”, podkreśla również znaczenie papieża – Polaka podczas stanu wojennego, a także podczas zmian ustrojowych w Europie. Przypomniał ponadto, że Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem miasta Kołobrzeg. Przypomnijmy, że tytuł ten nadany został papieżowi przez Radę Miasta  22 grudnia 2004 roku za „dawanie świadectwa prawdzie oraz pomoc udzielaną rodakom w najtrudniejszych przełomowych momentach dziejów Ojczyzny” :

  • Drodzy mieszkańcy Kołobrzegu! Nie obrażajmy dalej św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela naszego miasta. Człowieka, który tak konkretnie umiłował swoją Ojczyznę i tak wiele dobra dla niej uczynił. Zmienił oblicze Europy i świata. Który nam, Polakom, dał tyle radości, pozytywnych emocji, ducha walki o niepodległość i suwerenność Polski – apeluje poseł.

Przypomnijmy: petycje o przywrócenie ulicy „Walki Młodych” czy generalnie zmiany nazw ulic, których patronem jest Jan Paweł II, praktycznie odbywają się w całej Polsce. Gdańsk, Sulechów, Wrocław, Krosno, Warszawa i wiele innych miast- wszystkie petycje mają jedną cechę wspólną: nawiązują do opublikowanego niedawnego raportu watykańskiego, w którym znalazły się informacje obciążające papieża Jana Pawła II odpowiedzialnością za tuszowanie pedofilii w Kościele Rzymskokatolickim.