Część kołobrzeżan domaga się zmiany nazwy Alei Jana Pawła II z powrotem na “Walki Młodych”. Dziś zbierają podpisy

Kołobrzeżanie skupieni wokół grupy “Czarny Kołobrzeg” zapraszają dziś, tj. poniedziałek, 16 listopada, na spacer przy kołobrzeskim molo. O godzinie 16.00 będą zbierać podpisy pod petycją, aby ulica obecnie nazywana Aleją Jana Pawła II z powrotem nosiła nazwę Walki Młodych.

“Wobec ostatnich wydarzeń w kraju, domagamy się zwrócenia uwagi publicznej na zamiatanie pod dywan wewnętrznych zbrodni Kościoła Katolickiego! Wbrew protestom wielu osób dawna Aleja Walki Młodych została przemianowana na Aleję Jana Pawła II. W naszym mniemaniu jest to Aleja OFIAR Jana Pawła II. Karol Wojtyła jest personalnie odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez swoich kapłanów i hierarchów, oraz za ich zatajanie” – piszą organizatorzy w wydarzeniu.

Więcej szczegółów: tutaj

Poniżej zamieszczamy treść petycji:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku, o petycjach (Dz,U. z 5.09.2014r. Poz.1195) wnoszę o:

            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (alei) z „Aleja Jana Pawła II” na „Aleja Walki Młodych”.

Uzasadnienie:

            W sierpniu 2017 roku nazwa „Aleja Walki Młodych”, na wniosek Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Kołobrzegu, została zmieniona na „Aleja Jana Pawła II”. Wówczas było wiele głosów przeciwnych w sprawie tego patrona, zwracających uwagę, że jest to kontrowersyjna postać i w przyszłości mogą być problemy.

Obecny patron alei papież Jan Paweł II jest postacią, na której ciążą poważne zarzuty związane z pedofilią i korupcją w Kościele Katolickim. Jako szef tej instytucji Karol Wojtyła ponosi kierowniczą odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w czasie jego pontyfikatu przez podległych mu kapłanów i hierarchów. Patron jednej z głównych ulic miasta nie powinien być postacią o tak kontrowersyjnej i nie do końca jeszcze wyjaśnionej przeszłości. Przez wiele lat mieliśmy przed oczami obraz nieskalanego JPII, lecz ostatnie wydarzenia pokazują, że oprócz innych hierarchów KK, także dzisiejszy patron ulicy miał swój udział w ukrywaniu przestępczych działań swoich urzędników. Biorąc pod uwagę ogrom krzywdy, jaką wyrządziły swoim ofiarom afery na tle seksualnym w Kościele Katolickim, jest wysoce niewłaściwe pozostawienie nazwy „Aleja Jana Pawła II”. Wobec przedstawionych w wielu niezależnych od siebie źródłach i dobrze udokumentowanych zarzutów nie możemy już uważać dzisiejszego patrona ulicy za postać godną naśladowania i stawiać za wzór wychowawczy.

Nowa nazwa „Walki Młodych”, nie będzie budziła wątpliwości, gdyż młodzież walczyła w różnych wojnach, bitwach i powstaniach naszej ojczyzny. Chociażby: Powstanie Wielkopolskie, Powstanie Warszawskie, II Wojna Światowa, walki o Kołobrzeg. W obecnych czasach młodzież walczy o prawa obywatelskie, dzielnie sprzeciwiając się łamaniu praw człowieka i dyskryminacji. Młodzi są naszą przyszłością, bardzo ważne jest, aby mieli odwagę walczyć o swoje prawa. Postawmy na Młodych !

            Liczymy na pełne, bezstronne i uczciwe wyjaśnienie afer pedofilskich i korupcyjnych w Kościele Katolickim, oraz ukaranie winnych i współwinnych popełnionych zbrodni. Jednak już teraz jako obywatelki i obywatele Kołobrzegu, wnosimy o zmianę na bardziej godną  i mniej kontrowersyjną nazwę: WALKI MŁODYCH