Radni pytają o wsparcie dla kobiet i składają wnioski

Choć jedna sesja Rady Miasta dopiero co się odbyła, to jednak radni nie próżnują. Tym razem opozycja w kołobrzeskiej RM złożyła wiele interpelacji i zapytań.  Jako przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Maciej Bejnarowicz  w nawiązaniu do głośno artykułowanych potrzeb wspierania kobiet, złożył do Prezydent Miasta zapytania oraz wnioski wynikające nie tylko z bieżącej sytuacji w kraju, ale także zapytał m.in. o nowego pełnomocnika ds. równego traktowania. 

Większość złożonych pytań większość to konkretne zapytania o to, co zostało w Kołobrzegu zrobione dla kobiet. Przewodniczący pyta m.in. o mieszkania dla samotnych matek – ile zostało wygospodarowanych, o wsparcie dla kobiet zaczynających działalność gospodarczą, a także o informacje, jakie obszary dyskryminacji występują aktualnie w Kołobrzegu – to pytanie nawiązuje do powołanej ostatnio pełnomocnik ds. równego traktowania. Przewodniczący zapytuje również, czy nowa pełnomocnik  “podejmie stosowne działania w aspekcie ew. stygmatyzowania i dyskryminacji tych pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg, którzy nie zostali podani do wspomnianej publicznej wiadomości w kontekście poparcia Strajku Kobiet”.

Pełną listę pytań zamieszczamy poniżej. Klub umieścił je również na swoim FP na portalu społecznościowym.

 1. Ile mieszkań zostało wygospodarowanych dla Samotnych Matek z Dziećmi w Kołobrzegu w ciągu ostatnich dwóch lat? Wnioskujemy również o zabezpieczenie co najmniej 12 lokali mieszkalnych dla kobiet z dziećmi, które potrzebują takiej pomocy.
  2. Ile miejsc parkingowych zostało utworzonych dla kobiet w ciąży w naszym mieście w ciągu ostatnich dwóch lat, a także ile będzie przygotowanych nowych tego rodzaju miejsc parkingowych (bezpłatnych) znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. Prosimy o wykaz aktualnych miejsc parkingowych wyznaczonych dla kobiet w ciąży w SPP z podaniem adresów, w których się znajdują. Wnioskujemy o zabezpieczenie 12 takich miejsc. Warto również wziąć pod uwagę miejsca dla mam z małymi dziećmi.
  3. Prosimy również o przedstawienie dotychczasowych działań wynikających z prowadzonej polityki Pani Prezydent w zakresie wspierania kobiet, które prowadzą lub rozpoczynają działalność gospodarczą. Wnioskujemy o wprowadzenie odpowiednich zachęt dla kobiet rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą w Kołobrzegu.
  4. W ciągu ostatnich dwóch lat klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość aktywnie uczestniczył w tworzeniu propozycji dotyczących ochrony zdrowia naszych mieszkańców. Prosimy o informacje jakie działania przeprowadziły władze miasta w zakresie wspierania opieki zdrowotnej kobiet w ciągu ostatnich dwóch lat? Jakie środki finansowe w sumie zostały przeznaczone na badania profilaktyczne dla kobiet? Wnioskujemy o podjęcie kolejnych konkretnych działań w tym zakresie, tj. wprowadzenie w naszym mieście bezpłatnego pakietu medycznego dla kobiet, który będzie finansowany w całości przez nasz samorząd i adekwatny do potrzeb zdrowotnych Kołobrzeżanek.
  5. Jakie inne przedsięwzięcia są planowane i będą przeprowadzane przez samorząd Kołobrzegu w zakresie konkretnych działań dotyczących wspierania kobiet oraz kiedy zostaną wdrożone?
  6. W związku z powołaniem nowego Pełnomocnika ds. równego traktowania, prosimy o informacje, jakie obszary dyskryminacji występują aktualnie w Kołobrzegu i wymagają zaangażowania do tego celu pełnomocnika? Czy i jakie nowe zatrudnienia zostały podjęte w trakcie pandemii COVD-19 w naszym Urzędzie?
  7. Jak Pani Prezydent, także jako nauczyciel, ocenia popieranie ulicznych demonstracji, które w dobie pandemii COVID -19 z dużym prawdopodobieństwem doprowadziły do dynamicznego wzrostu zachorowań w naszym mieście zagrażających zdrowiu i życiu naszych mieszkańców. Czy taką postawę można określić jako odpowiedzialną?
  8. W Polsce pracownicy nie mają możliwości wchodzenia w spór z rządem i ogłaszania na tej podstawie strajku. Pani Prezydent podała do publicznej wiadomości pracowników Urzędu Miasta, którzy poparli strajk kobiet. Zatem, czy urzędnicy Ratusza uczestniczący w Strajku Kobiet w godzinach pracy uzyskali stosowne zwolnienie z pracy? Czy poprzez taki udział w tzw. Strajku zachowana została podstawowa reguła bezstronności urzędnika samorządowego?
  9. Czy Pani Rzecznik ds. równego traktowania podejmie stosowne działania w aspekcie ew. stygmatyzowania i dyskryminacji tych pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg, którzy nie zostali podani do wspomnianej publicznej wiadomości w kontekście poparcia Strajku Kobiet?
  Oczekujemy, szczegółowych informacji i wyjaśnień w tym zakresie.

Gdy tylko przewodniczący otrzyma odpowiedzi, do tych pytań i kwestii wrócimy.