Ognisko zakażenia na oddziale ginekologiczno – położniczym. Komunikat szpitala w Kołobrzegu

Regionalny Szpital w Kołobrzegu informuje, że świadczenia zdrowotne  w Oddziale Neonatologicznym oraz Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
od dnia 06 listopada 2020 r. do odwołania będą udzielane tylko w nagłych przypadkach w trybie ostrodyżurowym z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Powyższe działania podjęte zostały z powodu wystąpienia ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na wymienionych oddziałach.

Pacjentki wypisywane z Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego będą obowiązkowo poddawane kwarantannie domowej.