Co ze szkolnictwem specjalnym? MEN precyzuje i odpowiada

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego nie padły żadne wytyczne odnośnie nauki w szkolnictwie specjalnym. Dziennikarze również nie zadali pytania o ten rodzaj edukacji podczas konferencji. Mając na uwadze troskę o dzieci niepełnosprawne, w szczególności ich rehabilitację, złożyliśmy zapytania w trybie prasowym zarówno do Biura Prasowego Kancelarii Premiera, jak i do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dopytaliśmy, czy ośrodki typu: OREW, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze czy warsztaty terapii zajęciowej zostaną również zamknięte.

Odpowiedzi udzieliła Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ze względu na wagę odpowiedzi dla tych ośrodków, publikujemy ją w całości:

Uprzejmie informuję, że stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole)” . 

Nie ukrywają zadowolenia z tego rozwiązania kołobrzescy nauczyciele szkół specjalnych, z którymi rozmawialiśmy. Również starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wcześniej myślał o podobnym rozwiązaniu dla podległych mu placówek specjalnych:

  • I w tym kierunku prawdopodobnie pójdziemy. Myśleliśmy początkowo, by podzielić uczniów, może wprowadzić nauczania hybrydowe, ale to rozwiązanie pozwala nam podjąć takie decyzje, aby  nie zamykać całkowicie szkół czy ośrodków specjalnych – podkreślił.

Jeszcze jutro w powiecie kołobrzeskim zostaną podjęte odpowiednie decyzje, jak szczegółowo będzie wyglądać edukacja specjalna od najbliższego poniedziałku. Jak jednak wskazuje odpowiedź rzecznika MEN, decyzja będzie należała do dyrektorów i najprawdopodobniej będzie to system “mieszany” . O szczegółach poinformujemy.

Fot. SOSW Okruszek w Kołobrzegu