Wsparcie nauczania zdalnego. Samorządowa pomoc dla nauczycieli trafi też do Kołobrzegu

Ocenianie w warunkach kształcenia on-line, organizacja pracy zdalnej czy sposoby wykorzystania platform do nauczania na odległość. To przykłady zagadnień, w zakresie których zachodniopomorscy nauczyciele zgłaszają potrzebę doskonalenia. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom Samorząd Województwa przekaże finansowe wsparcie, które trafi m.in. do szczecińskiej i koszalińskiej placówki edukacji nauczycieli.

  • Rosnąca liczba zakażeń SARS-CoV-2 sprawiła, że konieczne było ponowne wprowadzenie wielu ograniczeń, także jeśli chodzi o obszar edukacji. Odpowiadając na liczne potrzeby nauczycieli, aby zachować ciągłość kształcenia oraz przygotować jak najlepiej pedagogów do nauki zdalnej, przekazujemy kolejne środki z budżetu województwa. Trafią one przede wszystkim do placówek doskonalenia nauczycieli i centrów kształcenia zawodowego mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

 Wśród najczęściej zgłaszanych nauczycielom konsultantom potrzeb doskonalenia były te w zakresie: korzystania z platform i witryn internetowych przydatnych w pracy zdalnej w ramach prowadzenia zajęć i realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów, prowadzenie kształcenia zawodowego na odległość ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego czy organizacja pracy szkoły podczas ograniczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej spowodowanej pandemią.

 Laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, serwery do platformy e-learningowej, wyposażenie studia do nagrywania filmów dydaktycznych dla nauczycieli do wykorzystania w pracy zdalnej, mobilny Internet i kamery. Na tego typu sprzęt Urząd Marszałkowski przeznaczy z budżetu województwa blisko 300 tys. zł.

Środki te trafią do 6 wojewódzkich jednostek oświatowych: ZCDN w Szczecinie, CEN w Koszalinie, ZCKZiU w Szczecinie oraz Świnoujściu, a także do Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym w Kołobrzegu i LO w Białym Borze.

Na początku grudnia, wzorem ubiegłego roku, Urząd Marszałkowski zorganizuje także debatę poświęconą  nowym wyzwaniom i nowym rozwiązaniom w czasie pandemii, dotyczącym kształcenia zawodowego. Wezmą w niej udział m.in. dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, naukowcy, przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbach Gospodarczych w Koszalinie oraz Szczecinie, radni sejmiku, a także przedstawiciele samorządów prowadzących szkoły zawodowe. Ze względu na obecną sytuację debata odbędzie się on-line.