Apel Stowarzyszenia w związku z poszukiwaniami ORP “Orzeł” do rodzin poległych marynarzy

Stowarzyszenie Wyprawy Wrakowe i Akademia Morska w Szczecinie są organizatorami Narodowego Programu Poszukiwania Wraku Polskiego Okrętu Podwodnego ORP Orzeł. Poszukiwania na Morzu Północnym rozpoczną się wiosną 2021 roku i będą kontynuowane do odnalezienia wraku naszego okrętu. W przededniu pierwszej ekspedycji zaplanowano spotkanie uczestników wyprawy i zaproszonych gości z rodzinami poległych marynarzy na „Orle”. W związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się do rodzin i krewnych marynarzy z „Orła” o kontakt z prezesem stowarzyszenia Mariuszem Borowiakiem na adres e-mail: marboro1964@o2.pl lub telefonicznie +48 889 445 856.