Zmiany w funkcjonowaniu szkół, Wydziału i Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej

Początek tygodnia przynosi kolejne zmiany w funkcjonowaniu szkół i w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu. Jak poinformował starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu miał pozytywny wynik testu na COVID-19. W związku z tym ten Wydział przestaje działać na 10 dni. Budynek został zdezynfekowany.

Kolejnym utrudnieniem jest kolejny pozytywny wynik, który otrzymał pracownik Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej. Nie jest to terapeuta, nie miał zatem kontaktów z dziećmi. Niemniej jednostka również przeszła na pracę zdalną na okres 10 dni. Jak zapewniał starosta, pracownicy dołożą wszelkich starań, aby nikt nie został bez orzeczenia.

Starosta również wspomniał o ustaleniach dotyczących nauki w szkołach średnich. Poza Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” szkoły przeszły na system hybrydowy. Charakter nauki dostosują dyrektorzy, w zależności od profilu szkoły.  Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza przeszedł na system zmienny. Bez przeszkód pracują szkoły zawodowe, praktyki – o ile zakład pracy nie przejdzie na kwarantannę – odbywają się planowo.

Obecnie podział wygląda w ten sposób:

Kopernik – klasy 3 i 1 są w trybie stacjonarnym, klasy 2 zdalnie

Ekonom – klasy 4,3 stacjonarnie, klasy 1,2 zdalnie

Sienkiewicz – klasy 3 – stacjonarnie, 1 – zdalnie, klasy 2 podzielone

Morska – w trybie zdalnym klasy 3L i 2L, przy czym 2 LA  pracuje w trybie zdalnym, 2LB uczęszcza stacjonarnie

Gościno – klasy podzielone nie według roczników

Policealna – klasy podzielone nie według roczników