Dyspensa od uczestnictwa we mszy, zawieszone bierzmowania, wizyty kolędowe i uroczystości 1 listopada. Komunikat biskupa diecezjalnego

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak udziela wiernym dyspensy od uczestnictwa w nabożeństwach. Wydał ponadto inne zalecenia związane ze zbliżającymi się uroczystościami 1 listopada, a także dotyczące bierzmowań i wizyt kolędowych. 

  • Wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 – czytamy w dokumencie biskupa.

Dyspensę przydzielona jest:

  • osobom w podeszłym wieku;
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
  • osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
  • osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

Biskup przypomina, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Wskazano ponadto zasady uczestnictwa w nabożeństwach. Strefa żółta: w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2, w strefie czerwonej: podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno bezpośrednio do ust, jak i na rękę. Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

Wobec obecnej sytuacji epidemiologicznej i ograniczeń w liczbie osób mogących uczestniczyć we Mszach św. w kościołach oraz zasad funkcjonowania szkół w strefach żółtej i czerwonej, należy zawiesić wszystkie bierzmowania do odwołania.

Biskup wskazuje, że w związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości . Wobec ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych, należy zrezygnować z uroczystości na cmentarzach w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada.

W najbliższym roku w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej nie odbędzie się wizyta kolędowa w tradycyjnej formie. Zamiast odwiedzin w domach, biskup wskazuje, że  należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św., np. mieszkańców poszczególnych ulic lub małych miejscowości. Intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian.

Więcej informacji na stronie kurii: tutaj

Fot. Małgorzata Abramowicz