Sołtys Gorawina Jan Pastuch odznaczony Honorową Odznaką Gryfa Pomorskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Rymaniu miała miejsce uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Gryfa Zachodniopomorskiego” sołtysowi Gorawina Janowi Pastuchowi. Wręczenia dokonała Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Jan Pastuch jest sołtysem w Gorawinie od 36 lat. Rada Sołecka, pod jego kierunkiem działa bardzo aktywnie i własnie trwa jej 10. kadencja. Członkowie rady pośredniczą w załatwianiu ważnych spraw oraz rozwiązują na bieżąco problemy życia codziennego miejscowości. Ściśle współpracują z władzami gminy i nieustannie pełnią rolę opiniodawczą w wielu kwestiach. Na początku każdej kadencji opracowywane są najważniejsze zadania, jakimi należy się zająć, później są one kolejno wdrażane w życie, choć realizacja ich była nierzadko żmudna, czasochłonna i wymagała dużego nakładu pracy. Wszystkie decyzje były przemyślane i skonsultowane z mieszkańcami, z uwzględnieniem akceptacji radnych z Gorawina, pracujących w Radzie Gminy.

Wiele z nich jest realizowana zawsze we współdziałaniu z innymi organizacjami działającymi we wsi jak Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi, Luks „Gorawiński Grot”, OSP czy KGW. Sołtys i Rada Sołecka organizują wiele działań dla mieszkańców takich jak: organizacja kolejnych Finałów WOŚP, karnawałowych balów dla dzieci, na których rozdano ok. 100 paczek, Dnia kobiet, Dnia Dziecka, wiejskie dożynki, spotkania wigilijne i inne imprezy kulturalne. Wiele też jest realizowanych dzięki życzliwości i wsparciu ze strony Wójta i Rady Gminy Rymań. Na potrzeby tych imprez plenerowych zakupiono dwa duże namioty oraz wyposażono w pełni Świetlicę Wiejską, a Koło Gospodyń dysponuje świetnie wyposażoną kuchnią (naczynia, sztućce, patelnie elektryczne, frytownica, kuchnia gazowa i elektryczna i wiele innych).

Wszelkie działania są możliwe dzięki pełnej konsolidacji i zrozumienia potrzeb przez wszystkich mieszkańców Gorawina. Wiele prac mieszkańcy wykonują sami nie oglądając się na pomoc z zewnątrz.

Obecnie wieś jest zadbana, jest dużo wyremontowanych i nowych domów, wszyscy się znają, wiedzą, jakie ludzie mają potrzeby, które problemy wymagają szybkiego rozwiązania. Co najważniejsze, efekty działań są niemal namacalne i zostawiają konkretny ślad. Dzięki takim działaniom wieś została nagrodzona zajmując III miejsce w konkursie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej „Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo” w 2012 r. Ponownie wyróżniono tę miejscowość w 2014 r. w V edycji konkursu „Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo”.

Potwierdzeniem, w jaki sposób mieszkańcy miejscowości oceniają działania sołtysa Jana Pastucha są ostanie wybory. Na 56 osób zgromadzonych na Sali obecny sołtys otrzymał wszystkie „za”. Nie było głosów przeciwnych, a nawet wstrzymujących się.

Wręczenie odznaki poprzedziła piękna laudacja oraz podziękowania ze strony wręczającej, ale i władz Gminy Rymań. Sołtysowi gratulujemy!

Fot. Karolina Usarek / gorawino.net