Odkrywanie Historii Ukrytej w Ziemi – projekt Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego “Tempelburg”

W ten weekend w powiecie drawskim Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne “Tempelburg ” rozpoczęło realizację projektu pod nazwą “Odkrywanie Historii Ukrytej w Ziemi”, dofinansowanego w ramach programu “Społecznik na lata 2019-2021 Program Marszałkowski”.
W ramach projektu w kilku miejscowościach przeprowadzone zostały szkolenia z obsługi sprzętu detektorystycznego. Młodzież miała okazję zapoznać się z obowiązującym prawem dot. poszukiwań, dowiedziała się także o pasji, jaką jest działalność w komandorii Tempelburg założonej przez zakon templariuszy. Nie brakowało konkursów, prezentacji, dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników.
Celem tych działań jest zainteresowanie dzieci i młodzieży historią regionu, jej poznawaniem i odkrywaniem. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości przerodzi się ona w ich pasję dotyczącą poszukiwań “okruchów historii” .

Projekt będzie kontynuowany, w planach m.in. wizyta w Kaliszu Pomorskim oraz w Czaplinku.

Fot. Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne