Dyrektor kołobrzeskiego sanepidu odwołany. Z powodu zastosowanych procedur…?

Jak dziś potwierdziła Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, dyrektor kołobrzeskiego Sanepidu Jacek Ekk – Cierniakowski został odwołany ze stanowiska z dniem 30.09.2020r.
Na nasze pytanie jakie były powody zwolnienia byłego już Dyrektora dostaliśmy enigmatyczną odpowiedź:
 “… Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ZPWIS w Szczecinie powołuje i odwołuje państwowego powiatowego inspektora sanitarnego po zasięgnięciu opinii Wojewody Zachodniopomorskiego“. Jaka to była opinia? Tego próbujemy się dowiedzieć.
Z naszych źródeł wiemy, że powodem odwołania dyrektora mogły być niedawne decyzje dotyczące zastosowania procedur związanych z izolacją i kwarantanną kuracjuszy oraz pracowników Ośrodka Sanatoryjno – Wypoczynkowego Posejdon. To właśnie w Posejdonie przebywał pacjent, u którego potwierdzono zakażenie wirusem COVID – 19, w następstwie czego 69-letni pacjent zmarł w szczecińskim szpitalu.
Do sprawy wrócimy niebawem.