Pomorze Zachodnie z siódmym parkiem krajobrazowym: powołano Barlinecki Park Krajobrazowy

Pomorze Zachodnie wzbogaciło się o nowy park krajobrazowy. Barlinecki Park Krajobrazowy został wydzielony z Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, który rozciągał się na terenach dwóch regionów: lubuskiego i zachodniopomorskiego. Barlinecki Park Krajobrazowy w całości położony jest na Pomorzu Zachodnim i znajdzie się pod nadzorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzję o powołaniu parku podjęli dziś, tj. 21 września br. radni Semiku.

 Do tej pory nadzór nad parkiem sprawował zespół parków krajobrazowych z siedzibą w Gorzowie Wlkp., co sprawiało wiele utrudnień przy finansowaniu działań, w tym inwestycyjnych, zwłaszcza kiedy województwa zaczęły sięgać po środki unijne.

  • Powołanie Barlineckiego Parku Krajobrazowego i oddanie go pod pieczę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pozwoli nam efektywniej zadbać o ochronę tych cennych terenów. To otwiera nam także nowe drogi do tego, aby przybliżyć mieszkańcom i turystom na Pomorzu Zachodnim, jakim bogactwem przyrodniczym dysponujemy – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Nowy park posiada powierzchnię ponad 11 tys. ha, a zlokalizowany jest na terenie gmin Barlinek, Nowogródek Pomorski (powiat myśliborski) i Pełczyce (powiat choszczeński). Na jego terenie, w przeważającej części położonym na obszarze Puszczy Barlineckiej, znajdują się dwa rezerwaty przyrody – Markowe Błota oraz Skalisty Jar Libberta.

Szczególnymi celami ochrony Parku będą m.in. ochrona ekosystemów Puszczy Barlineckiej i doliny rzeki Płoni, jarów i wąwozów ze znajdującymi się tam skałami, ochrona obiektów tradycyjnego budownictwa szkieletowego, układów zieleni komponowanej, starych drzewostanów dębowych.

Utworzenie Barlineckiego Parku Krajobrazowego konsultowane było z samorządami lokalnymi. Projekt uchwały uzgodniły rady gmin położonych na terenie projektowanego parku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a pozytywną opinię wydały również Rada Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Do projektu wprowadzono m.in. rozwiązania zwiększające możliwości organizacji współzawodnictwa sportowego, wypoczynku dzieci i młodzieży na wodach jeziora Barlineckiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Parku.

Barlinecki Park Krajobrazowy stał się siódmym parkiem krajobrazowym na Pomorzu Zachodnim pod nadzorem Zespołu Parków Krajobrazowych regionu. Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego są to parki: Szczeciński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Iński Park Krajobrazowy oraz Drawski Park Krajobrazowy.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego