Zmiany na stanowiskach. Paśka – Koschel w komisji ds. problemów alkoholowych, odwołanie dyrektor biblioteki

Zmiany na miejskich stanowiskach.  I choć w jednej już wiemy, kto jest następcą, to jednak sprawa z nowym dyrektorem biblioteki pozostaje otwarta.  

Zarządzeniem nr 128/20 prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska odwołała Marię Drzewuszewską ze składu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Jej miejsce zajmuje Ewa Paśka – Koschel. W uzasadnieniu tego odwołania mamy informację: “Zmiana dotyczy odwołania p. Marii Drzewuszewskiej ze składu komisji oraz powołania w jej miejsce p. Ewy Paśka-Koschel.” .  Środki na pokrycie wynagrodzeń członków MKdsRPA zostały ujęte w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Członek komisji otrzymuje 350 zł.
Jest to o tyle dziwna sytuacja, że Marię Drzewuszewską powołała jeszcze Marzanna Pakmur,  ze względu na olbrzymie doświadczenie. Choć w grę wchodzi czas emerytalny, to jednak nie przeszkadza on w wykonywaniu pracy członka komisji. Zarządzeniem prezydent stało się jednak inaczej i Ewa Paśka Koschel, była dyrektor SP nr 7, zasiada jako członek komisji z dniem podpisania, tj. 26 sierpnia.

  • Pani Maria ma ogromne doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy osobom dotkniętych problemem alkoholowym i jestem zdumiony decyzją pani prezydent – komentuje tę decyzję radny Jacek Woźniak.

Kolejna planowaną zmianą jest odwołanie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zarządzeniem nr 133/20 Prezydent Miasta Anna Mieczkowska odwołuje Halinę Filip z tego stanowiska. Przestanie ją pełnić z dniem 15 października. Uzasadnienie podaje jedynie, że wynika to z faktu przejścia na emeryturę obecnej dyrektor. To zarządzenie prezydent podpisała 2 września.

Do obu tych spraw wrócimy wkrótce.