Kołobrzeg z rodzinnych fotografii: basen portowy w późnych latach sześćdziesiątych

Pozostając w tematyce portowej, w archiwum starych fotografii znaleźliśmy te, które przedstawiają widok na inną część niż port pasażerski. Zajrzymy na port rybacki, jakże różniący się od obecnego.

Przypomnijmy, że wielkie przeobrażenie tej części portu miało miejsce dopiero w latach 2005-2007, kiedy to  zrealizowana została inwestycja pn. „Modernizacja portu rybackiego w Kołobrzegu” przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.  W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągową oraz sieć energetyczną, wybudowano budynki magazynowe wraz z pomieszczeniami magazynowo-socjalnymi, budynek główny przeznaczony do prowadzenia wyposażonych punktów pierwszej sprzedaży produktów rybnych, wraz z wytwornicą lodu i zapleczem socjalnym. Wykonany układ komunikacyjny umożliwia ruch pojazdów osobowych, dostawczych ciężarowych oraz gwarantuje miejsca postojowe.

Jak jest dziś – zapraszamy na spacer do tej innej części portu. Jak było kiedyś – może lepiej oglądać ze starych fotografii, choć na pewno jest to sentymentalna podróż w czasie.

Poniższe zdjęcie to pocztówka (fot. T. Hermańczyk).  Przedstawia ogólny widok portu rybackiego i była częścią popularnej w tamtych czasach „książeczki” z pocztówkami, wydanej przez Biuro Wydawnicze „Ruch”. Te książeczki można było zakupić w kioskach „Ruchu”.

Poniższa pocztówka z tej samej serii i przedstawia wejście do portu (fot. P. Zwierzchowski, Biuro Wydawnicze „Ruch”)