Artur Dąbkowski kierownikiem “Mewy”

Radny Artur Dąbkowski rozpoczął już pracę w nowym miejscu. Jest nowym kierownikiem obiektu sanatoryjno – uzdrowiskowego “Mewa”. Przeniesiony tam został ze Starostwa Powiatowego, gdzie pełnił funkcję zastępcy kierownika ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. Na dotychczasowe miejsce pracy radnego nie będzie poszukiwana nowa osoba – jak się dowiedzieliśmy, zostanie przeniesiona w ramach awansu wewnętrznego jeden z pracowników. Radny zdecydował się przejść na nową funkcję w momencie, gdy poprzedni kierownik podjął pracę w prywatnym obiekcie.