Nowy radny powiatu złożył ślubowanie

W poniedziałek 3 sierpnia 2020 roku podczas XVIII sesji Rady Powiatu złożył ślubowanie nowy radny Łukasz Mielnikiewicz. Nowy radny przyjął ten mandat ze względu na zmarłego w czerwcu Antoniego Szarmacha.

Zgodnie z postanowieniem nr 399/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez nowego radnego Łukasza Mielnikiewicza, który wszedł do Rady Powiatu w miejsce zmarłego w czerwcu radnego Antoniego Szarmacha.

Łukasz Mielnikiewicz kandydował z listy nr 5 KKW SLD Lewica Razem, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku uzyskał kolejno największą liczbie głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Ślubowanie odbyło się w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Szufla. Nowy radny zasiadać będzie w dwóch komisjach: Budżetu i Finansów oraz Spraw Społecznych.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg