Grażyna Bohdziewicz dyrektorem Zespołu Szkół Policealnych

W poniedziałek 3 sierpnia 2020 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski wręczył Grażynie Bohdziewicz uchwałę Zarządu Powiatu w Kołobrzegu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Policealnych. Grażyna Bohdziewicz na stanowiska dyrektora została wybrana w drodze konkursu. Funkcję dyrektora pełnić będzie przez 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg