Parking niezgodny z przepisami? Prokuratura wnioskuje o uchylenie uchwały

Już podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu radni zajmą się wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu. Okazało się, że prokuratura wskazała sprzeczność między obowiązującą od 2009 roku uchwałą, a ustawą o drogach publicznych. Rzecz dotyczy miejsca w Dźwirzynie, które formalnie znajduje się pasie drogowym, a który pełni funkcję parkingu. 

Wniosek Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu wpłynął do Rady Powiatu w dniu 25 maja 2020 roku. Prokuratura wnosiła o uchylenie uchwały, na mocy której w kwietniu 2009 roku wydzierżawiono teren na czas nieokreślony. Umowa dotyczyła nieruchomości zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej, stanowiącej parking. Umowa została podpisana na czas nieokreślony, z możliwością 30-dniowego wypowiedzenia.

Prokuratura uzasadniała wniosek tym, że podjęta uchwała o dzierżawie jest sprzeczna z z ustawą o drogach publicznych. Wskazane zostały cele, na jakie zarząd drogi może oddawać grunty w pasie drogowym: najem, dzierżawę lub użyczenie. Wskazano natomiast, że pobieranie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych możliwe jest jedynie w przypadku ustalenia strefy płatnego parkowania.

Wniosek prokuratury omawiała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu, która postanowiła uznać wniosek w całości, a radni otrzymali odpowiedni projekt uchylający obowiązującą uchwałę.

  • Skutkiem tego będzie wypowiedzenie umowy z dniem 3 sierpnia. Obowiązywać dzierżawcę będzie trzydzieści dni wypowiedzenia, zatem wygaśnie 3 września. Atrakcyjność tego terenu w sensie parkingu jest poza sezonem, jest żadna – stwierdza starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Jak wyjaśnia starosta, są teraz dwie możliwości. Pierwsza to zmiana w planie i wyłączenie tego terenu z pasa drogowego. W takim przypadku będzie to zwykła działka, którą będzie można w drodze przetargu wydzierżawić. Druga możliwość to strefa płatnego parkowania, co jest zadaniem znacznie bardziej kłopotliwym, ze względu chociażby na zatrudnienie osoby, która tę opłatę będzie pobierać. W każdym razie radni mają rok na to, by wystąpić do gminy Kołobrzeg z wnioskiem o wyłączenie tego obszaru z pasa drogowego. Jaki wariant przyjmą radni w ciągu tego roku – będziemy informować.

Fot. poglądowe: Małgorzata Abramowicz