Komisje za przyznaniem budynku “Feniksowi”, propozycja hostelu nie spotkała się z uznaniem (wideo)

Połączone komisje kołobrzeskiej Rady Miasta: Budżetowo – Gospodarcza oraz Uzdrowiskowa zajęły się tematem zaopiniowania uchwały dotyczącej oddania w nieodpłatne użytkowanie budynku przy ul. Waryńskiego. Podczas tego posiedzenia radni mieli już wiedzę o ofercie spółki Happy Trade, która była zainteresowana utworzeniem w  tym miejscu hostelu. 

Przypomnijmy, że w przeddzień posiedzenia komisji do biura Rady Miasta wpłynęła oferta spółki Happy Trade, która chciała ten obiekt wynająć za kwotę 45 tysięcy rocznie w celu tworzenia tam nowoczesnego hostelu (zobacz artykuł: Przy Waryńskiego ma być poradnia, a może być hostel. Do radnych wpłynęła propozycja. Obecna na posiedzeniu Ewa Giza, szefowa Stowarzyszenia “Feniks” omawiała, co jest planowane i jak zdobędzie środki na wyremontowanie obiektu, by służył użyteczności publicznej.

Podczas posiedzenia obecny był również przedstawiciel spółki Jacek Gardzielik. Przypomniał radnym, że od października byli zainteresowani kupnem bądź dzierżawą tego budynku:

  • Mamy na to pomysł, nie społeczny ale biznesowy i chciałem, by Rada wiedziała, że jest taka oferta i takie pismo, by radni mieli świadomość, że jest zainteresowanie tą nieruchomością już od zeszłego roku. Tytułem wstępu myślę, że to wystarczy – dodał.

Dodał, że od razu jak zobaczyli ogłoszenie o sprzedaży, narodziła się koncepcja utworzenia hostelu. Dodał, że uzgadniali szczegóły z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Kołobrzegu. Zaznaczał, że są gotowi zarówno na zakup, jak i dzierżawę. Piotr Lewandowski, przewodniczący Rady, podkreślił jednoznacznie:

  • Na temat oddania na rzecz Stowarzyszenia Feniks rozmawiamy już od zeszłego roku. Działalność, która ma tam być prowadzona, ma głęboki sens dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Oddamy tę nieruchomość w dobre ręce. Rozważając te dwie koncepcje, zagłosuję za obecną propozycją uchwały.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Damian Kunz oświadczył, by nie używać takich określeń, że coś było uzgadniane z Wydziałem przed sprzedażą nieruchomości. Zaznaczył, że to bardzo atrakcyjna nieruchomość, w dodatku bez planu miejscowego zagospodarowania,  i jedynie brak pewnych regulacji prawnych co do stanu prawnego tej nieruchomości spowodował wycofanie jej ze sprzedaży. Gdyby miasto ponownie wystawiło tę nieruchomość na sprzedaż, z pewnością byłaby ona zbyta wyłącznie w przetargu nieograniczonym. Naczelnik potwierdził ponadto, że wniosek o dzierżawę na hostel w tym miejscu nie wpłynął do Wydziału.

W toku dyskusji radni zwracali uwagę, żeby takie pisma, jak to od spółki, trafiały pod obrady radnych nie w ostatniej chwili. Jacek Woźniak przypomniał, że w poprzedniej kadencji prokuratura wyraziła sprzeciw wobec planów mieszkalnych wobec tego budynku. Maciej Bejnarowicz życzył przedsiębiorcom, by zrealizowali swoje plany biznesowe, ale ta nieruchomość już wpisała się charakterem w krajobraz Kołobrzegu i działalność, którą prowadzić będzie tam Stowarzyszenie Feniks całkowicie się wpisuje w ten klimat. Krzysztof Plewko zaznaczył, że idealnie ta nieruchomość nadaje się dla Stowarzyszenia i zwrócił uwagę, że wczorajsze posiedzenie Komisji Komunalnej odbyło się bez wiedzy o tej ofercie, ale i tak nie zmienia to faktu, że on będzie głosował za przyznaniem tej nieruchomości dla “Feniksa” .

Jacek Gardzielik dodał, że był zaskoczony tym, że są plany inne wobec tej nieruchomości, bo jak zaznaczył, jeszcze maile w czerwcu wskazywały, że nie są podjęte żadne decyzje. Jego zdaniem zabrakło komunikacji pomiędzy urzędem a zainteresowanymi. Bartosz Bieńkowski przypomniał, że schronisko młodzieżowe zostało zlikwidowane i żeby inwestor na przyszłość składał dokumenty, a nie prowadził nieoficjalne rozmowy, by również próbował kontaktować się z radnymi.

Damian Kunz podkreślił raz jeszcze, że do Urzędu nie wpłynęła żadna oficjalna oferta dzierżawy lub zakupu tej nieruchomości od spółki.

Ostatecznie połączone komisje zagłosowały aż 9 głosami “za”.  Ewa Giza, szefowa Stowarzyszenia dziękowała i zapewniała radnych, że nie zawiodą się na “Feniksie”. Oby tylko “Feniks” nie zawiódł się na radnych, ale wszystko wskazuje na to, że kwestia przekazania tej nieruchomości dla Stowarzyszenia Feniks podczas najbliższej sesji Rady Miasta to tylko formalność.

Całość tej dyskusji w zapisie e-sesji poniżej: