Cały czas trwa nabór wniosków o „Dobry start”. Od sierpnia można je złożyć papierowo

Już 54,9 tysięcy wniosków o świadczenie „Dobry Start” złożono w województwie zachodniopomorskim. Przypominamy, że świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się przysługuje raz w roku, jednorazowo, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można już składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w okresie od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Mała uwaga dla rodziców, których dzieci rozpoczynają „zerówkę”. Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.