Rady Osiedli proponują miejsca do grillowania

Rady Osiedli przekazały swoje opinie w sprawie miejsc, do grillowania. Na spotkaniu z przedstawicielami wydziałów UM wskazane lokalizacje zostały szczegółowo omówione. Pod uwagę brany był miejscowy plan zagospodarowania obowiązujący w danym miejscu jak i charakter oraz przeznaczenie terenu. Istotną kwestią było także najbliższe sąsiedztwo.

Biorąc pod uwagę analizę wypracowane zostały do możliwej realizacji cztery lokalizacje: nad Kanałem Drzewnym, na placu zabaw „Maja” ul. Wylotowej, przy ul. Bogusława X przy parku im. Jana Henryka Dąbrowskiego, na terenie rekreacyjnym przy ul. Żółkiewskiego.

Jak zaznacza magistrat, wkrótce rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.  i jest to okazja do tego, aby złożyć stosowny wniosek i zachęcić mieszkańców danego osiedla do jego poparcia.

  • Osiedle nr 1 „ Solne Zdroje” – wskazało Bulwar Marynarzy Pogranicza, bliżej przepompowni – na cały teren bulwarów Parsęty będzie przygotowana koncepcja zagospodarowania, która będzie szeroko konsultowana. Koncepcja obejmie również tereny przy przepompowni. Temat jest więc odłożony do konsultacji z mieszkańcami.
  • Osiedle nr 2 „Śródmiejskie” – nie złożyło propozycji
  • Osiedle nr 3 „Zamoście” – zaproponowało teren nad Kanałem Drzewnym na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 1 lub teren rekreacyjny między ul. Zygmuntowską 3-14. Lokalizacja nad Kanałem jest możliwa. Rozmowy wymaga samo umiejscowienie grilla.
  • Osiedle nr 4 „Radzikowo” – zaproponowało wkomponowanie grilla w powstający plac rekreacyjny przy ul. Szymanowskiego – propozycja zaopiniowana negatywnie. Zagospodarowanie tego placu było obiektem konsultacji z mieszkańcami – powstająca koncepcja jest wykonywana zgodnie z ich pomysłami.
  • Osiedle nr 5 „Lęborskie” – zaproponowało zabytkowy park im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Ten teren z uwagi na to że park jest zabytkowy jest niemożliwy do zagospodarowania jednakże przy parku – poza jego granicami jest to możliwe.
  • Osiedle nr 6 „Zachodnie” – wskazuje plac zabaw „Maja”, jest miejsce na ognisko – propozycja zaopiniowana pozytywnie.
  • Osiedle nr 7 „Ogrody” – zaproponowało miejsce przy nowej świetlicy lub 4 Dywizji Wojska Polskiego obok campingu Baltic. W opinii Urzędu wskazane miejsca są niemożliwe do zagospodarowania w taki sposób. Jednakże przy ulicy Żółkiewskiego na istniejącym terenie byłaby taka możliwość.
  • Osiedle nr 8 „Rzemieślnicze” – już takie miejsce funkcjonuje
  • Osiedle nr 9 „Podczele” – lokalizacja narożnik ul. Lwowska/ ul. Grodzieńska. – propozycja rozpatrzona negatywnie – Podczele już grill z wiatą posiada.