Projekt “Broken Family Children” w kołobrzeskiej “Szóstce”

Broken Family Children to 2-letni projekt w ramach i projektów UE Erasmus +, który rozpoczął się w 2018 r. i obejmował 5 krajów: Turcję jako koordynatora projektu, a także Polskę, Rumunię, Włochy i Macedonię jako kraje partnerskie. Ostatnie międzynarodowe spotkanie projektu miało się odbyć w Macedonii Północnej. Jednak z uwagi na trwający światowy kryzys COVID-19 postanowiono, że spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy wideokonferencji Zoom.

Na początku każdy kraj krótko wyjaśnił, w jaki sposób poradził sobie z procesem nauczania w nowej sytuacji z koronawirusem, po czym krótko opracowano opis projektu i cele, a następnie przedstawiono charakterystykę i ważne, imponujące miejsca do odwiedzenia na północy Macedonii.

Podczas spotkania pokazywane były prezentacje wideo na temat stolicy, Skopje, a także Ochrydy, jednego z miast, które planowano odwiedzić, oraz wideo na temat zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyli uczniowie z „rozbitych” rodzin.

Spotkanie zakończyła piosenka „Building Bridges”, będąca symbolem wszystkich projektów Erasmus +, które łączą kraje i kultury oraz gromadzą wielu uczniów i nauczycieli różnych narodowości.