Nowe władze NKS “Astra” Ustronie Morskie

16 czerwca podczas walnego zebrania klubu NKS Astra Ustronie Morskie wybrane zostały nowe władze. Prezesem Klubu został Marcin Walkowiak, Sekretarzem Klubu Kinga Kurkowska, Członkami Zarządu Sebastian Karczewski, Maciej Kowalski, Artur Walkowiak. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana Natalia Jastrzębska. Dodatkowo w skład poszczególnych komisji weszli Robert Kucharycz, Tadeusz Skrzypek, Sławomir Konarski oraz Dariusz Myszkier.

  • Chcemy postawić na rozwój grup młodzieżowych w klubie, z zachowaniem tradycji i poziomu sportowego pierwszej drużyny piłkarskiej, z poszanowaniem przeszłości i ludzi tworzących Astrę, dbając o teraźniejszość, cały czas myśląc o przyszłości naszego klubu – mówi nowy prezes klubu Marcin Walkowiak. – Myśląc o rozwoju grup młodzieżowych pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno, pod wodzą trenerów Sławomira Konarskiego i Łukasza Wiśniewskiego nasza liczna młodzież i dzieci odnosiły sukcesy w swoich rozgrywkach. Było naprawdę dużo dzieci w Astrze. Naszą rolą jest obecnie aktywizacja dzieci i młodzieży, zachęcanie do uprawiania sportu, w myśl zasady “w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Chcemy by nasz klub stał się bardziej otwarty dla społeczności lokalnej, być może kilkusekcyjny w przyszłości. Przecież oprócz historycznych występów drużyny piłkarskiej seniorów Astry, w tym na szczeblu 3 ligowym, w przeszłości w Ustroniu Morskim prężnie działała sekcja siatkówki na poziomie 2 ligowym! Wówczas Prezesem naszego klubu był mój śp. ojciec Leszek Walkowiak. Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi osobami, którym dobro naszego klubu leży na sercu. Astra była, jest i będzie ustrońska! Nas wszystkich, jednocześnie z poszanowaniem roli osób napływowych oraz z okolicznych miejscowości, które ją współtworzyły od 1954 roku.