Pomóż zgromadzić fundusze na wyposażenie dla Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej “Kołobrzeg”

Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic powstało w 2004 r. Jej nadrzędnym celem jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, edukacja z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy i szkolenie mieszkańców powiatu kołobrzeskiego.

  • Czuwamy nad bezpieczeństwem na imprezach miejskich, sportowych czy festynach. Współtworzymy Mistrzostwa PCK w udzielaniu Pierwszej Pomocy. Od 2016 r. organizujemy akcję “Paczka dla Dzieciaczka”, dzięki której dajemy uśmiech wielu dzieciom z powiatu kołobrzeskiego i nie tylko – mówią o sobie.

Teraz potrzebują naszej pomocy. Postanowili wykorzystać potencjał, którym dysponują: sprzęt, doświadczenie oraz ludzi i podpisali porozumienie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Miasta Kołobrzeg. Stworzono w ten sposób nową Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą, w której uczestniczą również osoby z zewnątrz i której celem będzie wspomaganie działań poszukiwawczych prowadzonych przez Policję czy Straż Pożarną, ale również i przez nich samych.

  • Niestety dla sprawnego działania i niesienia fachowej pomocy potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, mundurów i wyposażenia dla członków naszej grupy. Życie pokazało nie raz, że takiej grupy na naszym terenie brakuje, dlatego prosimy o wsparcie finansowe aby móc doposażyć się w odpowiednie narzędzia do służby naszemu społeczeństwu. Z góry bardzo dziękujemy! – informują w zrzutce, którą założyli.

Jeśli chcemy, by żyło się bezpieczniej, wesprzyjmy grupę: liczy się każda wpłata. SGR “Paramedic” nie raz i nie dwa udowodniła, że można na nich polegać – niech teraz się przekonają, że i oni mogą polegać na nas! Link do zrzutki:  tutaj