Racja po stronie miasta. Decyzja prezesa PGW Wody Polskie uchyla stawki

O sprawie stawek za wodę informowaliśmy już w styczniu. Przypomnijmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opracowało stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania. Wody Polskie chciały, by stawki opłat zostały ujednolicone. Dla mieszkańców gminy Kołobrzeg opłaty za metr sześcienny wody i ścieków wzrósłby o ponad 3 złote.

Prezydent Kołobrzegu zapowiadała, że będzie bronić wyliczonych taryf:

  • Dla nas oznaczało to podwyżkę, dla sąsiadów zmniejszenie. Obiecałam, że nie będzie zgody na takie traktowanie i złożyłam odwołanie do prezesa PGW Wody Polskie. To było niezgodne z prawem, krzywdzące dla mieszkańców miasta – powiedziała dziś podczas konferencji prasowej prezydent miasta Anna Mieczkowska.

Wpłynęła decyzja, w której prezes PGW Wody Polskie orzeka o uchyleniu w całości zaskarżoną decyzję. Każda gmina będzie miała opracowany wniosek taryfowy. Każda gmina będzie miała policzone sprawiedliwie.

  • Ta decyzja jest możliwa do zaskarżenia w ciągu 30 dni, ale kilkanaście stron uzasadnienia jest potwierdzeniem naszej decyzji.  Wyjaśniają one, jak powinna być sporządzona taryfa. Clou jest takie, że ta decyzja obliguje nas do złożenia dla każdej gminy osobnej taryfy – mówił prezes Paweł Hryciów.