Maciej Fortuna składa rezygnację. Po rozwiązaniu umowy T. Kielar będzie ponownie na rok dyrektorem

Dziś na ręce Prezydent Anny Mieczkowskiej wpłynęła rezygnacja Macieja Fortuny ze stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Kultury. Rezygnacja została przyjęta. Do czasu formalnego rozwiązania umowy o pracę, czyli na dwa tygodnie, obowiązki dyrektora pełniła będzie, zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez pana Macieja Fortunę Marta Ostapiec. Po tym okresie Prezydent Anna Mieczkowska obowiązki dyrektora RCK powierzy na rok Tadeuszowi Kielarowi.