Rada Miasta w całości nie przyjęła petycji w sprawie 5G

  • Pierwszy raz mam dylemat. Całkowicie nie zgadzam się z uchwałą, którą muszę państwu przedstawić, ale przegrałem głosowanie 5:1, w związku z czym przedstawiam państwu tę uchwałę. Mam nadzieję, że przejdzie poprawka, którą zgłosi kolega Piotr Rzepka – mówił Jacek Kalinowski, przewodniczący Komisji Skarg i Petycji

W imieniu swojego klubu wypowiedział się przewodniczący Rady Piotr Lewandowski:

  • Zgadzam się co do tego, że i mieszkańcy mają wątpliwości wobec stawiania masztów, natomiast rozstrzygnięcie petycji w tę czy drugą stronę: na to jako samorząd nie mieliśmy na to wpływu. Podsumowując: jako klub Kołobrzescy Razem będziemy głosować za poprawką radnego Rzepki.

W tej formie nie poprze uchwały również klub radnych PiS. Nowy Kołobrzeg ma głosować indywidualnie.

Poprawka określa jasno: nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Koalicję w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem. W poprawce przygotowanej przez radnego Rzepkę zaznaczono, że Rada Miasta Kołobrzeg nie wyrazi swojego negatywnego stanowiska wobec zwiększonego poziomu ekspozycji mieszkańców Polski na pola elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego, wprowadzenia standardu 5G, nie poprze demontażu istniejących sieci WI-FI w szkołach, nakazu przełączania telefonów komórkowych w tryb samolotowy, zakazu ich używania do innych celów niż alarmowe, nie przeprowadzi ponadto kampanii informacyjnej dla mieszkańców.
Podsumowując, poprawka wnosi jednoznaczne podsumowanie: Rada Miasta Kołobrzeg nie uwzględniła petycji “Stop zagrożeniu życia i zdrowia” wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G”.

  • Nie możemy dopuścić, by Kołobrzeg został ośmieszony na arenie krajowej – mówił radny Piotr Rzepka.

Radni w trakcie dyskusji wyjaśniali, dlaczego głosowali “za” podczas posiedzenia komisji. Większość tłumaczyła, że nie jest za postępem technologicznym, ale na przykład za budowaniem relacji w szkołach, czemu nie sprzyja częstotliwość używania telefonów podczas przerwy. Na różnicę pomiędzy technologią 5G a wi-fi i na to, że w tej petycji było zbyt dużo oczekiwań, zwrócił uwagę radny Krzysztof Plewko.

  • Ci, którzy chcieli za dużo na raz, nie otrzymają teraz nic – powiedział radny.

Rada Miasta nie uwzględniła tej petycji. Zarówno poprawka, jak i uchwała z poprawką przeszła zdecydowaną większością głosów.

Całość poprawki radnego Piotra Rzepki:

Poprawka-do-pr.-uchwały-ws.-rozpatrzenia-petycji-5G-2020-Piotr-Rzepka