Radni PiS chcą sesji absolutoryjnej w normalnym trybie. Przypominamy ostatnie problemy

Radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość wnieśli do prezydent miasta, by sesja absolutoryjna, którą zaplanowano na dzień 8 czerwca, odbyła się w trybie zwykłym, z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych.

8 czerwca sesja absolutoryjna, jedna z najważniejszych w roku, gdzie przedstawiony zostanie raport o stanie miasta oraz dokonamy oceny działalności Prezydenta. Wystąpiliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta, aby umożliwił przeprowadzenie tej sesji w trybie zwykłym z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych” – piszą radni w uzasadnieniu.

Czy ten wniosek spotka się z akceptacją – nie wiemy. Wiemy jednak, jakie problemy techniczne występowały podczas ostatniej sesji. Kto nie pamięta – przypominamy i z pełną odpowiedzialnością przychylamy się do wniosku radnych. Ścieżka audio w pełni – niestety – oryginalna, efekty wizualne pozwoliliśmy sobie dodać sami tytułem komentarza.