Wycinka drzew w Sarbii? Jeśli nie ma gniazd lęgowych, jest zgodna z prawem…

Obrońców przyrody zaalarmowała dzisiaj z rana wiadomość o wycinaniu drzew w Sarbii pod Kołobrzegiem. Według mieszkańców to drzewa zdrowe i mogą przeszkadzać tylko dlatego, że ocieniają posesję. 

Tymczasem niestety, przepisy są bezlitosne. W przypadku drzewa, na którym bytują ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody tylko poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego. Jeśli jednak nie było na danym drzewie gniazd lęgowych, można je wycinać, jeśli spełnia się przepisy prawa.

W skrócie przepisy o wycince można podsumować jednoznacznie:
– możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną właściciela terenu)
– bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami gatunkowymi)
– bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe – chyba że rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków
– należy upewnić się, czy na drzewie które planujesz wyciąć nie bytują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną gatunkową
– zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Fot. od FB Drzewa Kołobrzegu