Przeciw elektroskażeniu i technologii 5G. Radni przychylili się do petycji „Koalicji Polski wolnej od 5G”.

Demontaż istniejącej sieci wi-fi i podłączenie sieci kablowej, przełączenie telefonów w szkołach w tryb samolotowy, a w przerwach całkowity zakaz ich używania – to tylko jedne z kilku punktów, którzy członkowie Komisji Skarg i Petycji uwzględnili w petycji „Koalicji Polska Wolna od 5G”. 

Chcemy poinformować mieszkańców Kołobrzegu, że dzieje się coś niedobrego, chcemy przedsięwziąć wspólnie działania” – tak uzasadniali między innymi treść petycji przeciwnicy technologii 5G. Petycją zajęli się kołobrzescy radni i w większości zaakceptowali punkty, które petycja zawierała. Nawet te ocierające się o ograniczenie swobód obywatelskich.

Kołobrzeskich przeciwników technologii 5G wspierał Zbigniew Gelzok ze Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia”.  Wskazywał on między innymi na fakt, że nie jest sprawdzane obecnie, czy stacje bazowe działają legalnie, czy są to samowole.

  • Nie wiemy, co się dzieje w Kołobrzegu, gdzie są stawiane maszty… W chwili obecnej nie będzie możliwości ucieczki od ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Zwiększa się liczba zachorowań na nowotwory – wyliczał Z. Gelzok. – Nie jesteśmy przeciw telefonii komórkowej – zaznaczył.

Przewodniczący wskazał, że gdyby radni zweryfikowali stacje bazowe zobaczyliby, że stoją  niezgodnie z planem zagospodarowania.

  • Problemem 5G jest to, że technologia jest niesprawdzona – zaznaczał.

Przeciwnicy 5G wskazywali, że radni powinni się zwrócić do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem, czy dysponuje badaniami i dowodami na brak szkodliwości 5G. Zaznaczył, że niektóre kraje wstrzymują instalacje i zaznaczył, że trzeba sprawdzić, jaki jest stopień zachorowań nie w całym Kołobrzegu, ale wśród osób, mieszkających w bezpośredniej bliskości stacji bazowej.  Radni zwracali uwagę, że petycja ma na celu uzyskanie poparcia Rady Miasta Kołobrzeg wobec działań związanych m.in. ze specustawą COVID-2, która m.in. pozwala operatorom stawiać stacje bazowe bez  zezwoleń czy konsultacji społecznych. Zwracano uwagę, że zmiany te nie dają stronie społecznej możliwości wypowiadania się, a mieszkańcy obawiają się braku kontroli emisji elektromagnetycznej, w szczególności na terenach zamieszkałych czy placach zabaw.

Jednym z punktów petycji było przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat technologii 5G.

  • Czy można poprowadzić kampanię  informacyjną bez badań? Ja sobie nie wyobrażam, jak mamy poprowadzić taką kampanię – mówił przewodniczący Komisji Jacek Kalinowski.

Radni jednak uwzględnili ten punkt 3 głosami „za” przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Kolejnym punktem petycji była intencja, by zakazać na lekcjach szkolnych używania komórek, a konkretnie: przełączania ich w tryb samolotowy podczas lekcji, a w czasie przerw całkowity zakaz ich używania. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy istnieje konieczność kontaktu z rodzicami.

Radni zwrócili uwagę, że kwestie używania telefonów określają statuty szkół i zdaniem radnych, w większości szkoły sobie z tym radzą.

  • Nie jest to kwestią radzenia sobie lub nie – mówi radna Małgorzata Grotto. – Były przypadki w szkołach, gdy podczas przerw zbierano telefony, a potem okazały się jakieś uszkodzenia, ale istotą jest, że niektórzy rodzice nie życzą sobie, by był zakaz używania telefonów.

Przewodniczący komisji Jacek Kalinowski zwrócił uwagę, że nie możemy zakazać uczniom używania telefonów komórkowych, zwrócił się nawet o opinię prawną, czy przypadkiem nie jest to kwestia ograniczenia swobód obywatelskich. Radny Łukasz Zięba podkreślał, że jest to intencja, do której mamy dążyć.  Ten punkt przeszedł podobnie jak poprzedni: 3 głosy „za”,  ale 2 radnych było przeciw i 1 się wstrzymał.

Kolejnym punktem petycji była kwestia, w skrócie ujmując: zdemontowania istniejącej sieci wi-fi i podłączenia internetu za pomocą światłowodów. Ponownie radny Łukasz Zięba zwrócił uwagę, że światłowód jest znacznie szybszy i lepszy. Przewodniczący Jacek Kalinowski zapytał zatem, jak przy internecie kablowym mogłaby być prowadzona na przykład dzisiejsza komisja?

  • Kabelek pan sobie podłączy – mówiła przedstawicielka przeciwników Monika Herman.

Wywiązała się żywiołowa dyskusja pomiędzy prowadzącym a gośćmi. Uspokoił ją radny Łukasz Zięba, który wskazał ponownie, że treść tego punktu jest intencyjna i że dobrze byłoby rozwijać infrastrukturę światłowodową.

  • W treści petycji jest wyłączenie wi-fi. Nie zgadzam się na to, by intencją było zdemontowanie sieci. Wnioskodawca wnosi, by wyłączyć sieć. Czy w każdej klasie ma być 30 gniazdek…? To jest źle napisane i zwracam uwagę, że pani Monika nie jest autorką petycji.  Albo chcemy demontażu albo nie, nie da się wyeliminować wi-fi – mówił przewodniczący.

Ten punkt przeszedł 3 głosami „za” przy 2 przeciw i 1 wstrzymującym się. Podobnie cała  petycja została uznana za zasadną 5 głosami „za”.

Teraz uchwałą zajmą się radni podczas swojego posiedzenia.