Rymań: nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna powstanie z pomocą funduszy europejskich.

Boisko do siatkówki, bieżnia tartanowa, plac zabaw czy siłownia plenerowa – to tylko  niektóre elementy kompleksowej modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rymaniu. Miejsca i urządzenia służące mieszkańcom mają być nowoczesne, praktyczne oraz funkcjonalne. Gminie na zaplanowane zmiany Urząd Marszałkowski przyznał unijne fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Władze samorządu województwa podpisały już umowę wsparcia.

  • Inwestycja, która wpisuje się w gminny pakiet projektów społecznych, ma podnieść funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych, promować aktywność fizyczną oraz uatrakcyjnić możliwość spędzania wolnego czasu – mówi członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

W Rymaniu zaplanowano np. budowę boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, budowę placu zabaw oraz placu manewrowego BRD służącego do nauki jazdy na rowerze, powstanie siłowni plenerowej, przekształcenie dawnej strzelnicy ma skatepark, wymianę nawierzchni trawiastej na boisku piłkarskim, wymianę ogrodzenia i siedzisk, wykonanie nowych boksów dla zawodników, a także zagospodarowanie terenu, czyli m.in. nasadzenie zieleni, utwardzenie chodników czy uzupełnienie elementów małej architektury typu: ławki, kosze czy donice.

Koszt działań wyniesie ponad 4,3 mln zł. Unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego to prawie 3 mln zł. Gmina Rymań zaplanowała rewitalizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w terminie od maja br. do marca 2022 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

(Fot. wzp)