POSP “Tryton” z dofinansowaniem na sprzęt

W piątek 15 maja 2020 roku w siedzibie Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej Tryton w Kołobrzegu została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta”.

W obecności Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz Prezydent Miasta Anny Mieczkowskiej została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Annę Bańkowską, a Portową Ochotniczą Strażą Pożarną „Tryton” Kołobrzeg, reprezentowaną przez Prezesa Jacka Podolaka.

POSP Tryton złożyła wiosek na realizację operacji w ramach programu 4.2. „Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR” do Lokalnej Grupy Rybackiej „Morze i Parsęta”. Po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego Tryton uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta”.

Projekt ma na celu zakup samochodu dostawczego, 6 szt. kamizelek ratowniczych oraz 6 szt. kamizelek ratunkowo-wypornościowych, prowadzące do poprawy jakości wód na obszarze portu w Kołobrzegu oraz rzeki Parsęta. Specjalistyczny sprzęt pozwoli POSP Tryton podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci oraz zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych. Jak mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski:

  • Działania ta przyczynią się do ograniczenia negatywnego oddziaływania lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw na stan wód płynących i stojących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 155 022,00 złotych, z czego wartość pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa wynosi 131 768,00 złotych, a wkład własny POSP Tryton 23 254,00 złotych. Termin realizacji umowy listopad 2020 roku.

fot. Małgorzata Abramowicz