Bezpieczeństwo na kąpieliskach dofinansowane przez wojewodę

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinz poinformował, że do czterech organizacji z województwa trafi 400 tysięcy złotych na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą w sezonie letnim. Jedną z tych organizacji jest kołobrzeska Akademia Ratownictwa. 

W ramach programu „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2020” , dofinansowanie w tym roku otrzymają: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – 241 tys. zł; Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie – 64.500 tys. zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie – 33.500 tys. zł oraz Akademia Ratownictwa w Kołobrzegu – 61 tys. zł.

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego będzie prowadził Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Zakupi m.in. kamerę termowizyjną do drona, łódź ratowniczą oraz silnik do łodzi ratowniczej IRB.

Środkowopomorski WOPR zorganizuje Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego dla jeziora Jamno. Będzie powadził działania ratownicze na kąpieliskach powiatu koszalińskiego oraz utrzymywał w gotowości sprzęt do ratownictwa wodnego. Zakupi łódź ratowniczą z wyposażeniem.

OSP w Bielkowie zorganizuje Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego dla jeziora Miedwie. Zakupi wyposażenie do łodzi ratowniczej.

Akademia Ratownictwa z Kołobrzegu utworzy Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kołobrzegu i będzie powadziła działania ratownicze na kąpieliskach powiatu kołobrzeskiego. Kupi m.in. łódź ratowniczą z silnikiem i deskę ratowniczą.

W tym roku, ze względu na utrzymujący się stan epidemii, nie przewiduje się dofinansowania i organizacji szkoleń specjalistycznych dla ratowników wodnych oraz zajęć profilaktyczno – szkoleniowych na kąpieliskach.

  • Tegoroczny sezon letni, z uwagi na epidemię, z pewnością będzie różnił się od dotychczasowych, wciąż jednak najważniejsze będzie bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.