Przeciwnicy 5G spotkają się na Komisji Skarg i Petycji

Już w środę, 20 maja, Komisja Skarg i Petycji przy kołobrzeskiej Radzie Miasta będzie miała dwa tematy do rozpatrzenia. Jednym z nich jest rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.

W interesie publicznym wnosimy do Rady o podjęcie uchwał w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców w obawie przed elektroskażeniem

  • tak swoją petycję rozpoczęli przeciwnicy technologii 5G. Żądają ponadto umieszczenia uchwały na stałe na stronie internetowej miasta i rozesłania ich do władz powiatu i województwa, a także do szkół. Jak wynika z uzasadnienia petycji, Wnioskodawcy m.in. oczekują wycofania wi-fi ze szkół, przedszkoli, żłobków i szpitali i zastąpienia go bezpieczną siecią przewodową w terminie do końca roku 2020 oraz .

Komisja Petycji odbędzie się już w systemie nie zdalnym, tylko w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Początek spotkania o godz. 12.00.

Całość uzasadnienia petycji można przeczytać tutaj.