Czy uchwały z sesji mogą zostać unieważnione…? Radna złożyła zapytanie.

Dziś do biura Rady Miasta wpłynęło zapytanie radnej RM Renaty Brączyk dotyczące kwestii technicznych podczas ostatniego zdalnego posiedzenia. Radna kilkakrotnie zwracała uwagę, że nie ma technicznych możliwości zabrania głosu. Nie mogła zgłosić poprawek, miała również problemy podczas głosowania. Okazuje się, że lakoniczne przepisy prawne dotyczące zdalnych obrad mogą budzić wątpliwości natury prawnej. 

O problemach technicznych kołobrzeskich radnych wspominaliśmy, kiedy miało się odbyć pierwsze posiedzenie zdalne Rady Miasta. Tymczasowe rozwiązania niejednokrotnie zmuszają radnych do pracy na dwóch osobnych nośnikach. Zdarza się np., że głosują na tabletach, a głos zabierają na e-sesji w innym urządzeniu. I na ten problem radna zwraca uwagę w swoim zapytaniu informując, że radni procedowali na dwóch nośnikach, gdyż “tablet służbowy nie spełnia standardów pracy zdalnej“.

  • Czy zaistniała sytuacja jest podstawą do unieważnienia sesji? – zapytuje radna.

Radna jak się okazuje, miała przygotowane wiele zapytań do spraw, które były podczas sesji omawiane. O ile interpelacje mogą zostać złożone w innym trybie, o tyle zapytania, udział w głosowaniu, powinien zostać umożliwiony podczas zdalnego posiedzenia. R. Brączyk nie miała technicznej możliwości korzystania z praw, jakie zapewnia jej mandat radnego.

Okazuje się, że przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a zwłaszcza art. 15zzx, pozostawia pole do interpretacji przepisów. Lakoniczność nowych przepisów budzi liczne wątpliwości co do praktycznego korzystania z tego rozwiązania. Wspominają o tym prawnicy w Dzienniku Gazeta Prawna, na który powołuje się radna:

  • Jeśli chociaż jeden radny z powodów technicznych nie weźmie udziału w głosowaniu zdalnym, może to być podstawą do unieważnienia uchwały – ostrzegają prawnicy

DGP zaznacza, że przepisy prawne gwarantują radnemu prawo wykonywania swojego mandatu, uczestnictwa w obradach i udział w głosowaniu. Przeczytaj cały artykuł: Prowadzenie obrad online pełne pułapek. Co może być podstawą do unieważnienia uchwały?

Gdy tylko na zapytania radnej odpowie przewodniczący RM Piotr Lewandowski, do tematu wrócimy.

Całość zapytania radnej: