Skarga na dyrektora RCK. Ktoś pragnął manipulacji?

Do biura kołobrzeskiej Rady Miasta wpłynęła skarga na działania Macieja Fortuny – niedawno powołanego dyrektora Regionalnego Centrum Kultury. Skargę złożył portal miastokolobrzeg.pl 

Jak czytamy w skardze, sprawa dotyczy nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane w trybie Prawa prasowego dyrektorowi Regionalnego Centrum Kultury.  Jak informuje w skardze portal: „Maciej Fortuna nie udzielił odpowiedzi na postawione konkretne pytania, co więcej, w części z nich odesłał nas do bliżej nieokreślonych w przyszłości artykułów prasowych, które mają się ukazać” .

Od redakcji:

Ponieważ nie możemy nie potwierdzić, że pismo dyrektora wpłynęło do naszej redakcji, w skrócie sytuacja wygląda następująco: jeden redaktor pyta dyrektora, który – zamiast udzielić odpowiedzi na pytania zgodnie z Prawem prasowym – próbuje wmanipulować inne media w potyczkę słowną i odsyła pytającego do artykułu, który ma się dopiero gdzieś ukazać. Nie wiemy, do ilu redakcji dyrektor wysłał takie pismo. Potwierdzamy natomiast, że zanim e-mail z RCK wpłynął do redakcji, odbyliśmy rozmowę z dyrektorem, jednak dotyczyła ona planów i innych działań związanych z kulturą i w takim kontekście czekaliśmy na obiecane pismo.  Tymczasem dziś się dowiadujemy o skardze i jej treści, co jednoznacznie nasuwa wniosek, iż zamiast informacji, mieliśmy być nośnikiem odpowiedzi na pytania innego portalu. A na takie działania nie ma naszej zgody.

Do sprawy wrócimy.

Żaneta Czerwińska